Butlletí Novembre 2011


Editorial - La web de Sinapsis
Editorial - La web de Sinapsis

Notícies   Noticias

Som Energia
Primera cooperativa de l'estat espanyol que produeix energia renovable i la comercialitza als seus socis. La cooperativa contribueix a un canvi de model energètic promovent les energies verdes enfront dels combustibles fòssils que intervenen en el canvi climàtic.
Som Energia
Primera cooperativa del estado español que produce energía renovable y la comercializa a sus socios. La cooperativa contribuye a un cambio de modelo energético promoviendo las energías verdes frente a los combustibles fósiles que intervienen en el cambio climático.


http://www.tv3.cat/videos/3776890/Som-energia

La resposta és col.lectiva
Avui, al món hi ha 81 milions de joves aturats. A casa nostra l’atur també és una llosa important per als més joves: més de 235.000 catalans de 16 a 29 anys no troben feina, i gairebé la meitat dels qui treballen tenen contractes precaris. L’erosió del món laboral, fruit de la crisi, no desencoratja, però, tothom. Alguns joves han espremut la crisi i l’han convertit en una oportunitat per reinventar-se en el món laboral: per crear empreses, llocs de treball més sòlids i resistents, més democràtics i flexibles, sovint, per la via cooperativa.    (Llegir més ...)
La respuesta es colectiva
Hoy, en el mundo hay 81 millones de jóvenes en paro. En Cataluña el paro también es una losa importante para los más jóvenes: más de 235.000 catalanes de 16 a 29 años no encuentran trabajo, y casi la mitad de los que trabajan tienen contratos precarios. La erosión del mundo laboral, fruto de la crisis, no descorazona, sin embargo, a todo el mundo. Algunos jóvenes han exprimido la crisis y la han convertido en una oportunidad para reinventarse en el mundo laboral: para crear empresas, puestos de trabajo más sólidos y resistentes, más democráticos y flexibles, a menudo, por la vía cooperativa.    (Leer más ...)Versió en castellà de l'informe de Felipe López-Aranguren en el que s'analitza la relació entre l'especulació financera, els preus dels aliments i les propostes i alternatives de les organitzacions camperoles que treballen per la sobirania alimentària.
El negocio del hambre
Versión en castellano del informe de Felipe López-Aranguren en el que se analiza la relación entre la especulación financiera, los precios de los alimentos y las propuestas y alternativas de las organizaciones campesinas que trabajan por la soberanía alimentaria.

Millor Que Nou
La campanya Millor Que Nou t'ofereix diferents possibilitats per allargar la vida dels teus objectes i generar menys brossa.
Mejor Que Nuevo
La campaña Mejor Que Nuevo te ofrece diferentes posibilidades para alargar la vida de tus objetos y generar menos basura.


Campanyes Campañas

UE: La gente contra los bancos 

El món vs. Wall Street
El mundo vs. Wall Street

Rússia: Prou als "hospitals de l'horror" a Síria
Rusia: Alto a los "hospitales del horror" en Siria

Aturin la devastació dels nostres oceans
Paren la devastación de nuestros océanos


Un regal...  Un regalo...

Scene Mob per commemorar el 40è aniversari d'ECOM
L'objectiu d'aquesta Scene Mob és promoure la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat física, per això s'han recreat escenaris de la vida real (una escola, una pista esportiva, la terrassa d'un bar...) on interactuen amb normalitat persones amb i sense discapacitat. ECOM és un moviment associatiu, creat el 1971, que aglutina més de 175 associacions de persones amb discapacitat física de tot l'Estat espanyol (145 de les quals són de Catalunya).
Scene Mob para conmemorar el 40 aniversario de ECOM
El objetivo de esta Scene Mob es promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad física, por eso se han recreado escenarios de la vida real (una escuela, una pista deportiva, la terraza de un bar...) donde interactúan con normalidad personas con y sin discapacidad. ECOM es un movimiento asociativo, creado en 1971, que aglutina más de 175 asociaciones de personas con discapacidad física de todo el Estado español (145 de ellas de Cataluña).

Per a més informació - Para más información: www.ecom.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario