Sobre Sinapsis...


SINAPSIS,
PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL:
UNA XARXA DE XARXES

Sinapsis té com a missió crear una xarxa de persones, empreses i
entitats compromeses amb valors com la justícia, l'ètica i la pau,
que actuïn com a motors transformadors socials.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ:
MEDIAMBIENTAL, SOCIAL I ÈTIC
Què oferim (entre d'altres):
* Assessorament en energia verda i consum responsable
* Estudis d'emissions de CO2 i la seva pal·liació
* Projectes de responsabilitat social
* Creació de programes per desenvolupar i aplicar
una pedagogia rica en valors
* Servei entre empreses o entitats
* Viver d'empreses
* Central de compres
* Creació d'un fons d'inversions

BRANCA SOCIAL DE SINAPSIS
* Banc de temps * Banc d'aliments * Cooperativa de consum
* Sistemes d'economia social * Xarxes d'intercanvi
* Projectes d'ajut social * Borsa de treball * Hàbitat i transport compartit


SINAPSIS,
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL:
UNA RED DE REDES

Sinapsis tiene como misión crear una red de personas, empresas
y entidades comprometidas con valores como la justicia, la ética y la paz,
que actúen como motores transformadores sociales.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:
MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y ÉTICO
Qué ofrecemos (entre otros):
* Asesoramiento en energía verde y consumo responsable.
* Estudios de emisiones de CO2 y su paliación.
* Proyectos de responsabilidad social.
* Creación de programas para desarrollar y aplicar
una pedagogía rica en valores.
* Servicio entre empresas y entidades.
* Vivero de empresas.
* Central de compras.
* Creación de un fondo de inversiones.

RAMA SOCIAL DE SINAPSIS
* Banco de tiempo * Banco de alimentos * Cooperativa de consumo
* Sistemas de economía social * Redes de intercambio
* Proyectos de ayuda social * Bolsa de trabajo * Hábitat y transporte compartido


GRUP DE GESTIÓ DE SINAPSIS

Jordi Orús
President de Sinapsis

Mercè
       Secretaria i Gestió voluntariat

Marta
Comunicació i Tutories

Gemma
Comunicació i Tutories.
Marta
Gestió base de dades i Comunicació.

Isabel
Informàtica

Anna Maria
Documentació i Secretaria
      
**************************************

Si vols construir una societat transparent i sostenible,
on la cooperació sigui el seu motor principal,
UNEIX-TE A NOSALTRES!
Tipus de participació:
Com a persona voluntària o cooperant, o entitat adherida, associada o tutelada.
Informa't a: secretaria@sinapsis.cat
Tel. 93.318.11.52

Si quieres construir una sociedad transparente y sostenible,
donde la cooperación sea su motor principal,
¡ÚNETE A NOSOTROS!
Modos de participación:
Como persona voluntaria o cooperante, o entidad adherida, asociada o tutelada.
Infórmate en: secretaria@sinapsis.cat
Tel. 93.318.11.52

   *****************************************