Editorial


El president de Sinapsis, Jordi Orús, ha visitat Mèxic convidat per un grup d’empresaris perquè informés el país de les innovacions socials possibles per a afavorir un canvi que permeti una millora integral. Va ser entrevistat en diverses ocasions per periodistes de premsa escrita, d'emissores de ràdio i TV i va poder exposar les idees bàsiques per a la creació de xarxes d'empreses ètiques i sostenibles.

Grups d’empresaris van ser convocats per veure la manera de crear prosperitat sense malmetre l’ecologia i els interessos dels més desafavorits. El model de Sinapsis va ser explicat com una estructura de cooperativisme en xarxa que pot ser un model imprescindible per afrontar la crisi. Cal però que aquells que tenen més recursos ajudin a posar en marxa el model, en canvi aquestes inversions poden ser recuperades i constituir un fons d'inversió com altres models més convencionals.

Molts empresaris han quedat corpresos i interessats en participar en el model si s'encetés la iniciativa a Mèxic.

ENTREVISTA PLANETA 2013

SOCIEDADES EMERGENTES
El presidente de Sinapsis, Jordi Orús, ha visitado México invitado por un grupo de empresarios para que informara al país de las innovaciones sociales posibles para favorecer el cambio que permita una mejora integral. Fue entrevistado en diversas ocasiones por periodistas de prensa escrita, emisoras de radio y TV y pudo exponer las ideas básicas para la creación de redes empresariales éticas y sostenibles.

Grupos de empresarios fueron convocados para ver la manera de crear prosperidad sin estropear la ecología y los intereses de los más desfavorecidos. El modelo de Sinapsis fue explicado como una estructura de cooperativismo en red que puede ser un modelo imprescindible para afrontar la crisis. Es imprescindible, sin embargo, que aquellos que tienen mas recursos ayuden a poner en marcha el modelo, en cambio estas inversiones pueden ser recuperadas y constituir un fondo de inversión como otros modelos más convencionales.

Muchos empresarios han quedado gratamente afectados e interesados en participar si se empieza la iniciativa en México.