La Copa del Clima

LA COPA DEL CLIMA DELS CIUTADANS EUROPEUS


La Copa del Clima dels Ciutadans Europeus (ECCC) és una competició domèstica entre diferents països europeus per reduir les emissions de CO2.

El passat mes d'abril es va iniciar coincidint amb la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Aquesta competició d'una durada de 12 mesos té com a principal objectiu conscienciar i sensibilitzar a la població catalana sobre la importància de l'estalvi energètic en l'àmbit domèstic i familiar i les seves repercussions en el canvi climàtic. Per aquesta raó, qualsevol família pot sumar-se a aquesta competició, que es realitza via web: http://cat.theclimatecup.eu

Els beneficis de participar en aquesta competició?
 Pots seguir el progrés del teu consum energètic online afegint la lectura dels teus comptadors i la informació de les teves factures energètiques tant d'anys anteriors com de l'any en curs, d'aquesta manera podràs visualitzar a l'eina la teva tendència de consum mes a mes en relació a mesos i anys anteriors.

Afegint almenys 4 entrades de dades d'energia pots participar i optar a ser l'Estalviador Energètic de l'Any de tot Catalunya i guanyar interessants premis, i a més anar a la Gala de Premis de Brussel·les on el guanyador europeu, que esperem sigui Catalunya, recollirà la Copa del Clima. Ajuda'ns a aconseguir el major nombre de participants per Catalunya convidant a participar als teus amics, familiars i veïns, i així, podrem optar a ser la regió més estalviadora energèticament d'Europa.

Durant tota la competició trobaràs en la web, a l'apartat "Estalvia", consells útils, solucions pràctiques i informació que t'ajudi a reduir la quantitat d'energia consumida per la teva llar mesurada a través del teu Compte d'Estalvi Energètic.

Et pots involucrar juntament amb un gran nombre de participants en un diàleg de reducció d'emissions i eficiència energètica, compartint els teus trucs i experiències, així com donant consells a altres usuaris a través de l'apartat "Participa de la web" i de les xarxes socials Facebook, Twitter i Youtube.

I formaràs part de l'equip català per aconseguir que Catalunya guanyi la European Citizens Climate Cup. L'Estalviador Energètic Català recollirà el trofeu Europeu a la Gala de Premis de Brussel·les.LA COPA DEL CLIMA
DE LOS CIUDADANOS EUROPEOS

La Copa del Clima de los Ciudadanos Europeos (ECCC) es una competición doméstica entre diferentes países europeos para reducir las emisiones de CO2.

El pasado mes de abril se inició coincidiendo con la Semana Europea de la Energía Sostenible. Esta competición de una duración de 12 meses tiene como principal objetivo concienciar y sensibilizar a la población catalana sobre la importancia del ahorro energético en el ámbito doméstico y familiar y sus repercusiones en el cambio climático. Por esta razón, cualquier familia puede sumarse a esta competición, que se realiza vía web: http://cat.theclimatecup.eu

¿Los beneficios de participar en esta competición?
Puedes seguir el progreso de tu consumo energético online añadiendo la lectura de tus contadores y la información de tus facturas energéticas tanto de años anteriores como del año en curso, de esta manera podrás visualizar en la herramienta tu tendencia de consumo mes a mes en relación a meses y años anteriores.

Añadiendo almenos 4 entradas de datos de energía puedes participar y optar a ser el Ahorrador Energético del Año de toda Catalunya y ganar interesantes premios, además de acudir a la Gala de Premios de Bruselas donde el ganador europeo, que esperamos sea Catalunya, recogerá la Copa del Clima. Ayúdanos a conseguir el mayor número de participantes para Catalunya invitando a participar a tus amigos, familiares y vecinos, y así podremos optar a ser la región más ahorradora energéticamente de Europa.

Durante toda la competición encontrarás en la web, en el apartado "Ahorra", consejos útiles, soluciones prácticas e información que te ayude a reducir la cantidad de energía consumida por tu hogar medida a través de tu Cuenta de Ahorro Energético.

Puedes involucrarte junto a un gran número de participantes en un diálogo de reducción de emisiones y eficiencia energética, compartiendo tus trucos y experiencias, así como dando consejos a otros usuarios a través del apartado "Participa de la web" y de las redes sociales Facebook, Twitter y Youtube.

Y formarás parte del equipo catalán para conseguir que Catalunya gane la European Citizens Climate Cup. El Ahorrador Energético Catalán recogerá el trofeo Europeo en la Gala de Premios de Bruselas.