Comptes Clars


ELS COMPTES DE SINAPSIS


* Volem agrair l’aportació desinteressada de socis i col·laboradors, voluntaris i professionals que fan possible dia a dia la consolidació de Sinapsis, donat que sense el vostre ajut no seria possible el projecte. Sinapsis és una Cooperativa de 2on. grau sense ànim de lucre i tots els recursos obtinguts es destinen al desenvolupament del mateix projecte.
* Queremos agradecer la colaboración desinteresada de socios, promotores, voluntarios y profesionales que hacen posible día a día la consolidación de Sinapsis ya que sin su ayuda el proyecto no sería posible. Sinapsis es una cooperativa de 2º grado sin ánimo de lucro y todos los recursos obtenidos se destinan al desarrollo mismo del proyecto.