Butlletí Novembre 2011


Editorial - La web de Sinapsis
Editorial - La web de Sinapsis

Notícies   Noticias

Som Energia
Primera cooperativa de l'estat espanyol que produeix energia renovable i la comercialitza als seus socis. La cooperativa contribueix a un canvi de model energètic promovent les energies verdes enfront dels combustibles fòssils que intervenen en el canvi climàtic.
Som Energia
Primera cooperativa del estado español que produce energía renovable y la comercializa a sus socios. La cooperativa contribuye a un cambio de modelo energético promoviendo las energías verdes frente a los combustibles fósiles que intervienen en el cambio climático.


http://www.tv3.cat/videos/3776890/Som-energia

La resposta és col.lectiva
Avui, al món hi ha 81 milions de joves aturats. A casa nostra l’atur també és una llosa important per als més joves: més de 235.000 catalans de 16 a 29 anys no troben feina, i gairebé la meitat dels qui treballen tenen contractes precaris. L’erosió del món laboral, fruit de la crisi, no desencoratja, però, tothom. Alguns joves han espremut la crisi i l’han convertit en una oportunitat per reinventar-se en el món laboral: per crear empreses, llocs de treball més sòlids i resistents, més democràtics i flexibles, sovint, per la via cooperativa.    (Llegir més ...)
La respuesta es colectiva
Hoy, en el mundo hay 81 millones de jóvenes en paro. En Cataluña el paro también es una losa importante para los más jóvenes: más de 235.000 catalanes de 16 a 29 años no encuentran trabajo, y casi la mitad de los que trabajan tienen contratos precarios. La erosión del mundo laboral, fruto de la crisis, no descorazona, sin embargo, a todo el mundo. Algunos jóvenes han exprimido la crisis y la han convertido en una oportunidad para reinventarse en el mundo laboral: para crear empresas, puestos de trabajo más sólidos y resistentes, más democráticos y flexibles, a menudo, por la vía cooperativa.    (Leer más ...)Versió en castellà de l'informe de Felipe López-Aranguren en el que s'analitza la relació entre l'especulació financera, els preus dels aliments i les propostes i alternatives de les organitzacions camperoles que treballen per la sobirania alimentària.
El negocio del hambre
Versión en castellano del informe de Felipe López-Aranguren en el que se analiza la relación entre la especulación financiera, los precios de los alimentos y las propuestas y alternativas de las organizaciones campesinas que trabajan por la soberanía alimentaria.

Millor Que Nou
La campanya Millor Que Nou t'ofereix diferents possibilitats per allargar la vida dels teus objectes i generar menys brossa.
Mejor Que Nuevo
La campaña Mejor Que Nuevo te ofrece diferentes posibilidades para alargar la vida de tus objetos y generar menos basura.


Campanyes Campañas

UE: La gente contra los bancos 

El món vs. Wall Street
El mundo vs. Wall Street

Rússia: Prou als "hospitals de l'horror" a Síria
Rusia: Alto a los "hospitales del horror" en Siria

Aturin la devastació dels nostres oceans
Paren la devastación de nuestros océanos


Un regal...  Un regalo...

Scene Mob per commemorar el 40è aniversari d'ECOM
L'objectiu d'aquesta Scene Mob és promoure la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat física, per això s'han recreat escenaris de la vida real (una escola, una pista esportiva, la terrassa d'un bar...) on interactuen amb normalitat persones amb i sense discapacitat. ECOM és un moviment associatiu, creat el 1971, que aglutina més de 175 associacions de persones amb discapacitat física de tot l'Estat espanyol (145 de les quals són de Catalunya).
Scene Mob para conmemorar el 40 aniversario de ECOM
El objetivo de esta Scene Mob es promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad física, por eso se han recreado escenarios de la vida real (una escuela, una pista deportiva, la terraza de un bar...) donde interactúan con normalidad personas con y sin discapacidad. ECOM es un movimiento asociativo, creado en 1971, que aglutina más de 175 asociaciones de personas con discapacidad física de todo el Estado español (145 de ellas de Cataluña).

Per a més informació - Para más información: www.ecom.cat

Butlletí Octubre 2011

EDITORIAL

ELS SOMNIS

Hi ha qui neix sense somnis… hi ha qui els perd pel camí mentre els persegueix embogit. Hi ha qui després de cobejar-los els traeix distretament. Hi ha qui els enyora però alhora no els referma ni els nodreix i els deixa marcir abans de brollar i néixer… i també hi ha qui els acarona i els invoca fins a la mort.

El somni necessita fruir, s’ha de convertir en matèria i carn palpable, tangible i tremolosa a dins i també a flor de pell. El somni té l’anhel per la vida i pren força dins aquell que és un bon hoste i que en sap tenir cura com qui cuida a Déu.

El somni és la idealització més íntima del nostre destí. És tot allò perquè el cor batega. Hi ha somnis propers i petits com de mel i xocolata, hi ha d’altres tan sublims i enlairats que quasi no podem albirar i que ens torben l’esglai… les ànimes de cadascú els du a somiar de la manera en que ho fem. Ningú no pot fugir d’aquest corc amable i tafaner disposat a complicar-nos tot plegat.

No creieu aquells que parlen de l’edat i del seny com causes ineludibles que justifiquen l’abandó dels somnis més sublims. No creieu en les raons més coherents i pragmàtiques que de tan pragmàtiques perden sentit i profunditat i cauen al clavegueram més sòrdid i obscur. No creieu en els arguments convincents però nefastos d’aquells que no veuen mes enllà d’un pam del seu nas i reneguen de tot el que no es pot esprémer i engolir.

A hores d’ara, els somnis de molts han estat corromputs per la greu necessitat i per la desesperança de la mentida. Ens cal imaginar nous somnis que ens permetin reprendre un nou món ple de reptes d’esperança.

Mai la vida ha estat vitalitzada per la carn, és la carn la que ha estat vitalitzada per la vida amb els batecs dels estels més llunyans i amb els estremiments més subtils i més intangibles dels sentiments. La vida és el ressò i l’emmirallament del somni sublim que empeny per arribar a Ser.

De vegades dels somnis no se’n fan mai collita però el somniador agosarat no atura el seu frisar i en el seu esforç obsessiu, actua com l’alquimista fent l’art de convertir el somni en terra, or i llàgrima, suor i perla nacrada. És el mag que sap construir amb el que els altres no en treuen profit donant llum i meravella a la angoixosa quotidianitat. És el xaman que no s’atura pels enganys de la mediocritat i dibuixa noves maneres de fer plenes de goig.

Més enllà de la materialitat realitzada i de la possibilitat tangible, els ulls del somiador restaran plens d’estels i colors impossibles coberts de matisos d’aigua i de foc. És en aquesta mirada on el temps s’atura i on els ocells en fan niu, on miolen totes les bestioles i la música cau com fruita madura de l’infinit.

Paradoxalment ara hem de frisar com mai pels somnis més enlluernadors doncs és ara l’hora del Miracle.

Germà, amiga… no deixis de somiar, ara més que mai!!!

Jordi Orús

LOS SUEÑOS

Hay quien nace sin sueños… hay quien los pierde en el camino mientras los persigue enloquecido. Hay quien después de haberlos codiciado los traiciona distraídamente. Hay quien los añora pero al mismo tiempo no los reafirma ni los nutre y los deja marchitar antes de brotar y nacer… y también hay quien los acaricia e invoca hasta la muerte.

El sueño necesita fluir, se ha de convertir en materia y carne palpable, tangible y trémula dentro y también a flor de piel. El sueño tiene el anhelo por la vida y toma fuerza dentro de aquel que es un buen huésped y que sabe cuidarlo como quien cuida a Dios.

El sueño es la idealización más íntima de nuestro destino. Es todo aquello por lo que el corazón late. Hay sueños próximos y pequeños como de miel y chocolate y hay otros tan sublimes y enaltecidos que casi no podemos otearlos y que perturban nuestro espanto… las almas de cada cual nos llevan a soñar de la manera en que lo hacemos. Nadie puede huir de esta carcoma amable y fisgona dispuesta a complicárnoslo todo.

No creáis a aquellos que hablan de la edad y del buen juicio como razones ineludibles que justifican el abandono de los sueños mas sublimes. No creáis en las razones más coherentes y pragmáticas que de tan pragmáticas pierden su sentido y profundidad cayendo en las cloacas más sórdidas y oscuras. No creáis en los argumentos convincentes pero nefastos de aquellos que no ven más que un palmo frente a sus narices y reniegan de todo lo que no se puede exprimir y devorar.

Ahora mismo, los sueños de muchos han sido corrompidos por la atroz necesidad y por la desesperanza de la mentira. Es preciso imaginar nuevos sueños que nos permitan retomar un nuevo mundo de retos de esperanza.

Nunca la vida ha sido vitalizada por la carne, es la carne la que ha sido vitalizada por la vida con los latidos de las estrellas más lejanas y con los estremecimientos más sutiles y más intangibles de los sentimientos. La vida es el eco y el reflejo del sueño sublime que empuja para poder llegar a Ser.

A veces, de los sueños no se puede hacer nunca cosecha pero el soñador osado no frena su ansiedad y en su esfuerzo obsesivo actúa como alquimista realizando el arte de convertir el sueño en tierra, oro y lágrima, sudor y perla anacarada. Es el mago que sabe construir con lo que los demás no encuentran provecho, dando luz y maravilla a la angustiosa cotidianidad. Es el chamán que no se detiene ante los engaños de la mediocridad y dibuja nuevas maneras de hacer, llenas de gozo.

Más allá de la materialidad realizada y de la posibilidad tangible, los ojos de soñador quedarán llenos de estrellas y de colores imposibles cubiertos de matices de agua y de fuego. Es en esta mirada donde el tiempo se detiene y donde los pájaros hacen nido, donde maúllan todas las bestiezuelas y la música cae a raudales como fruta madura del infinito.

Paradójicamente ahora tengamos ansiedad como nunca la hemos tenido por los sueños más deslumbrantes pues es la hora del Milagro.

¡¡Hermano, amiga… no dejes de soñar, ahora más que nunca!!

Jordi Orús

NOTÍCIES

La Copa del Clima dels Ciutadans Europeus
La Copa del Clima dels Ciutadans Europeus (ECCC) és una competició domèstica per ajudar-te a controlar el teu consum energètic durant 12 mesos des de l'abril de 2011.
Una competició en la què tu i les teves factures sou els protagonistes! (Llegir més...)
La Copa del Clima de los Ciudadanos Europeos
La Copa del Clima de los Ciudadanos Europeos (ECCC) es una competición doméstica para ayudarte a controlar tu consumo energético durante 12 meses desde abril de 2011.
¡Una competición en la que tú y tus facturas sois los protagonistas! (Leer más...)

Fluir amb Gaia
Recuperant els drets vitals: "terra sana", "aigua potable", "aire pur", "energia lliure" i "pensament creatiu".
La Universitat Holística reprèn la seva activitat pedagògica amb una sèrie de tallers especialitzats durant el curs 2011-2012.  (Llegir més ...)
Fluir con Gaia
Recuperando los derechos vitales: "tierra sana", "agua potable", "aire puro", "energía libre" y "pensamiento creativo".
La Universidad Holística retoma su actividad pedagógica con una serie de talleres especializados durante el curso 2011-2012.  (Leer más ...)

L'imperatiu energÈTIC
 La Fundació Terra i Eurosolar Espanya presentaran durant el mes d’octubre, a Barcelona, la traducció al castellà de l'última obra de Hermann Scheer, El imperativo energÉTICO, per retre homenatge al seu missatge compromès a favor de les energies renovables. En aquesta obra Hermann Scheer detalla totes les estratagemes que dur a terme l'anomenat sector elèctric tradicional, addicte i encadenat als combustibles fòssils i nuclears, contra les renovables. Aquest llibre ens posa en avís: “per aconseguir un canvi energètic ràpid també és inevitable un canvi de sistema”. Les tecnologies renovables porten implícita aquesta possibilitat d’acceleració a la que anima Scheer per aconseguir una societat sostenible.
El imperativo energÉTICO
La Fundación Tierra y Eurosolar España presentarán durante el mes de Octubre, en Barcelona, la traducción al castellano de la última obra de Hermann Scheer, El imperativo energÉTICO, para rendir homenaje a su comprometido mensaje a favor de las energías renovables. En esta obra Hermann Scheer detalla todas las estratagemas que lleva a cabo el llamado sector eléctrico tradicional, adicto y encadenado a los combustibles fósiles y nucleares, contra las renovables. Este libro nos pone en aviso: “para conseguir un cambio energético rápido también es inevitable un cambio de sistema”. Las tecnologías renovables llevan implícitas esta posibilidad de aceleración a la que anima Scheer para conseguir una sociedad sostenible.

El planeta entra en dèficit ecològic després d'esgotar els recursos disponibles per al 2011
El planeta entra en déficit ecológico tras agotar los recursos disponibles para 2011

Changing with the Climate
Changing with the Climate és un projecte europeu que té per objectiu la creació d’una xarxa educativa on compartir recursos i experiències envers el problema del Canvi Climàtic. Dins el projecte està previst de realitzar tres trobades per tal d’explicar les experiències viscudes a partir dels recursos que ofereix la xarxa com a eines per treballar a les escoles i dur a terme una acció local en la lluita contra el Canvi Climàtic. La primera trobada, gestionada per Ecoserveis, tindrà lloc a la ciutat de Barcelona els dies 25 i 26 d’Octubre i es realitzarà en combinació amb el Cosmocaixa i la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya.
Per a més informació consulteu la web del projecte:
http://www.changingwithclimate.org/
Changing with the Climate
Changing with the Climate es un proyecto europeo que tiene por objeto la creación de una red educativa donde compartir recursos y experiencias en relación al problema del Cambio Climático. Dentro de este proyecto está previsto realizar tres encuentros con el objetivo de explicar las experiencias vividas a partir de los recursos que ofrece la red como medios de trabajo para las escuelas y poder llevar a cabo una acción local en la lucha contra el Cambio Climático. La primera cita, gestionada por Ecoserveis, será en la ciudad de Barcelona los días 25 y 26 de Octubre en el Cosmocaixa y la Fundación per la Universitat Oberta de Catalunya.
Para más información consultar la web del proyecto:
http://www.changingwithclimate.org/

Recordant les paraules de Daniel Cohn-Bendit sobre l'ajut econòmic a Grècia
La intervenció de l'eurodiputat dels Verds en el Parlament Europeu l'any 2010 sobre el tema dels ajuts a Grècia és de plena actualitat.
Recordando las palabras de Daniel Cohn-Bendit sobre la ayuda económica a Grecia
La intervención del eurodiputado de los Verdes en el Parlamento Europeo en el año 2010 sobre el tema de las ayudas a Grecia es de plena actualidad.Deute Espanyol: Nou cop d'estat financer al Sud d'Europa
Deuda Española: Nuevo golpe de estado financiero al Sur de Europa

Crisi financera global i especulació en matèries primeres i aliments bàsics
Crisis financiera global y especulación en materias primas y alimentos básicos

Declaració de principis de l'ocupació de la Ciutat de Nova York 
Declaración de principios de la ocupación de la Ciudad de Nueva York

CAMPANYES

Bolivia: Detener la destrucción del Amazonas 

UE: Sancions contra el petroli siri ja!
UE: ¡Sanciones contra el petróleo sirio ya!

Prou formigó a les nostres costes
No más hormigón en nuestras costas


UN REGAL

Butlletí Agost-Setembre 2011

EDITORIAL

PROSPERITAT I DENSITAT DEMOGRÀFICA

Fa dues o tres dècades era molt comú que governs, estats, institucions i investigadors tragueren a l’opinió publica el possible problema i l’enrenou de l’excés de la densitat demogràfica al món. Els arguments eren molt convincents; la dificultat alimentària i de qualitat de vida, la manca d’oportunitats i de feina per a molts, la reducció en els estàndards d’educació i cultura per a la majoria, el malbaratament dels recursos naturals, la destrucció de la natura, l’emmetzinament de la vida i dels ecosistemes...

És ben estrany que una trentena d’anys després, en que les condicions en lloc de millorar han desafavorit de manera alarmant, sigui una qüestió oblidada per a tothom. Podem creure que és un oblit? Quina qüestió inconfessable ha estat reconduïda i en quina finalitat? Nosaltres no tenim la resposta però podem albirar i intuir les possibles causes seguint un raonament simple però gens esperançador.

És sens dubte un gir en la gestió social i en els interessos de l’elit mundial el que està dirigint aquesta qüestió. Anteriorment, ara fa uns cinquanta anys, els interessos dels dirigents mundials podien ser en gran mesura compartits per la majoria i la pèrdua d’oportunitats i de qualitat de vida era una cosa de tots. Mica en mica, aquells que frisaven per l’obtenció de poder varen ser capaços d’imaginar i trobar oportunitats allí on podien veure-hi problemes. Varen fer un petit descobriment; en realitat que hi hagués inseguretat alimentària, de recursos i social per a la majoria no els afectaria a ells perquè tenien la paella pel mànec i no perdrien els avantatges.

D’altra banda, l’augment de la població ciutadana i els pagaments pels serveis i pels drets socials i humans era un negoci segur. Quanta més gent millor perquè era un peatge segur i garantit aplicat a totes les xarxes de distribució de serveis, incloses la salut i el sistema sanitari. Tot plegat era una font de riquesa incalculable i una manera de fer girar la roda de producció d’una manera no aturable. Fins i tots les guerres podien ser un gran negoci en venda d’armes, reconstrucció urbanística, atenció sanitària i seqüeles psicofísiques... En tot cas, passés el que passés, ells hi seguien guanyant. Per què evitar l’excés demogràfic? Per què conduir el progrés econòmic en una sola direcció?

Sens dubte per a l’èxit de les seves enigmàtiques campanyes era important que la ciutadania no sospités de la conxorxa però alhora era fàcilment ocultable per la incredibilitat de la qüestió i per la munió confusa d’interessos i informacions que s’impliquen en les maneres d’aquesta societat en la què costa força esbrinar els orígens de les coses i les causes.

El mateix Hitler va dir una vegada “una proposta molt increïble és més fàcil de fer empassar a la societat perquè les persones creuen que és molt difícil generar una conspiració a gran escala i amb gran malvolença”.

Sens dubte aquest sotmetiment és insostenible a mig i llarg termini, però és una bona estratègia per a conduir l’economia i el poder a mans d’una minoria a curt termini. Després, i en les mans d’un “nou ordre mundial”, tot es pot reiniciar de nou.

Jordi Orús

PROSPERIDAD Y DENSIDAD DEMOGRÁFICA

Hace dos o tres décadas era común que gobiernos, estados, instituciones e investigadores llevaran a la opinión pública el posible problema y el enredo del exceso de la densidad demográfica en el mundo. Los argumentos eran muy convincentes; la dificultad alimenticia y de calidad de vida, la falta de oportunidades y de trabajo para muchos, la reducción en los estándares de educación y cultura para una mayoría, el mal uso de los recursos naturales, la destrucción de la naturaleza, el envenenamiento de la vida y de los ecosistemas…

Es muy extraño que treinta años después, en que las condiciones en lugar de mejorar hayan empeorado de manera alarmante, sea una cuestión olvidada por todos. ¿Podemos creer que es un olvido? ¿Qué cuestión inconfesable ha sido reconducida y con qué finalidad? Nosotros no tenemos la respuesta pero podemos otear e intuir las posibles causas siguiendo un razonamiento simple pero nada esperanzador.

Es sin duda un giro en la gestión social y en los intereses de la élite mundial lo que está dirigiendo esta cuestión. Anteriormente, hace cincuenta años, los intereses de los dirigentes mundiales podían ser en gran medida compartidos por la mayoría y la pérdida de oportunidades y de la calidad de vida era cosa de todos. Poco a apoco aquellos que ansiaban por la obtención de poder, fueron capaces de imaginar y encontrar oportunidades allí donde antes sólo vieron problemas. Hicieron un pequeño descubrimiento; en realidad que hubiera inseguridad alimenticia, de recursos y social para la mayoría no les afectaría a ellos porque tenían la paella por el mango y no perderían sus ventajas.

Por otro lado, el aumento de la población ciudadana y los pagos por los servicios y por los derechos sociales eran un negocio seguro. Cuanta más gente mejor porque era un peaje seguro y garantizado aplicado a todas las redes de distribución, incluidas la salud y el sistema sanitario. Todo junto era una fuente de riqueza incalculable y una manera de hacer girar la rueda de producción de una manera imparable. Hasta las guerras podían ser un negocio en venta de armas, reconstrucción urbanística, atención sanitaria y secuelas psicofísicas… en todo, caso pasara lo que pasara, ellos seguirían ganando. ¿Por qué evitar entonces el exceso demográfico? ¿Por qué conducir el progreso económico en una sola dirección?

Sin duda para el éxito de sus enigmáticas campañas era importante que la ciudadanía no sospechara del conchaveo pero al mismo tiempo era fácilmente ocultable por la incredibilidad de la cuestión y por el enjambre confuso de intereses e informaciones que se implican en las maneras de esta sociedad en la que cuesta desmenuzar los orígenes de las cosas y las causas.

El mismo Hitler dijo en una ocasión “una propuesta muy increíble es mas fácil de hacer tragar a la sociedad porque las personas creen que es muy difícil generar una conspiración a gran escala y con tanta malevolencia”.

Sin duda este sometimiento es insostenible a medio y largo plazo, pero es una buena estrategia para conducir la economía y el poder a manos de una minoría a corto plazo. Después, y en las manos de “un nuevo orden mundial”, todo se puede reiniciar de nuevo.

Jordi Orús

NOTÍCIES

La Copa del Clima dels Ciutadans Europeus
La Copa del Clima dels Ciutadans Europeus (ECCC) és una competició domèstica per ajudar-te a controlar el teu consum energètic durant 12 mesos des de l'abril de 2011.
Una competició en la què tu i les teves factures sou els protagonistes! (Llegir més...)
La Copa del Clima de los Ciudadanos Europeos
La Copa del Clima de los Ciudadanos Europeos (ECCC) es una competición doméstica para ayudarte a controlar tu consumo energético durante 12 meses desde abril de 2011.
¡Una competición en la que tú y tus facturas sois los protagonistas! (Leer más...)

Frenant l'Armamentisme
Al segle XXI, amb previsions de crisis energètiques i amenaces de canvi climàtic, els perills per a la seguretat seran, sens dubte, molt diferents dels del segle XX. Per això molts especialistes consideren urgent posar fi ja a les inèrcies que arrossega el complex militar-industrial, i desinvertir en la indústria d’armament i reconvertir-la, per adequar-la a les necessitats reals del segle XXI. La promoció del desenvolupament és la primera línia de defensa.
Frenando el Armamentismo
En el siglo XXI, con previsiones de crisis energéticas y amenazas de cambio climático, los peligros para la seguridad serán, sin duda, muy diferentes de los del siglo XX. Por esta razón muchos especialistas consideran urgente poner fin ya a las inercias que arrastra el complejo militar-industrial, y desinvertir en la industria de armamento y reconvertirla, para adecuarla a las necesidades reales del siglo XXI. La promoción del desarrollo es la primera línea de defensa.

http://www.tv3.cat/videos/3504870/Frenant-larmamentisme

Red emprendeverde - Fundació Biodiversitat
La Xarxa emprendeverde és una iniciativa de la Fundació Biodiversitat per fomentar la creació i consolidació d'empreses o noves línies de negoci en activitats vinculades al medi ambient i canalitzar la inversió cap a activitats econòmiques sostenibles.
Red emprendeverde - Fundación Biodiversidad
La Red emprendeverde es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad para fomentar la creación y consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en actividades vinculadas al medio ambiente y canalizar la inversión hacia actividades económicas sostenibles.

Obert el procés de participació pública per elaborar el nou Pla d'Energia de Catalunya
Abierto el proceso de participación pública para elaborar el nuevo Plan de Energía de Catalunya  


CAMPANYES

Sudán, ¡basta ya! 

Donem suport a Aung San Suu Kyi
Apoyemos a Aung San Suu Kyi

No més formigó a les nostres costes
No más hormigón en nuestras costas


UN REGAL...

Nick Vujicic - Una vida sense límits
Jove australià que va néixer sense braços ni cames. La seva vida és un vertader miracle que Déu ens regala a tots per a que valorem el que tenim.
Nick Vujicic - Una vida sin límites
Joven australiano que nació sin brazos ni piernas. Su vida es un verdadero milagro que Dios nos regala a todos para que valoremos lo que tenemos.


Butlletí juliol 2011

EDITORIAL

LA FOSCOR DE LA LLUM

És sabut que quant més llum hi ha, les ombres són més intenses. La quantitat d’avantatges i oportunitats de les quals ara en podem disposar, ha fet d’aquesta civilització un esclat de vida i malauradament també un pou d’ambicions i egoismes exagerats fora de lloc.

En aquest moment meravellós i complex que ens ha tocat viure, el que predomina és la intensitat de la urgència; intensitat en la quantitat d’experiències i intensitat en la velocitat amb què les vivim. A voltes, la munió d’activitats no ens permet separar el gra de la palla i perdem moltes bones oportunitats sense adonar-nos-en. A voltes, la velocitat dels fets no ens permet gaudir del temps necessari per a esbrinar les subtileses que ens captiven i que s’esmunyen sota els minuts caducats.

En tot cas, si estem atents serem capaços d’extreure el màxim d’aprenentatges. Les situacions són de vegades tan confoses que requereixen un treball d’anàlisi profunda per veure-hi clar i una sagacitat a prova d’herois.

George Bush va anunciar, quan va prendre la presidència, que s’iniciaria una estratègia de desinformar creant notícies falses per a controlar aspectes socials i influir en aspectes d’interès per al seu govern, i sembla ser que d’aleshores ençà molts han utilitzat aquesta estratègia. En el vídeo que trobareu al butlletí es fa totalment palesa una infiltració en els fets per manipular els resultats i l’opinió publica.

Veient aquest exemple podem deduir que no en sabem de la missa la meitat i que s’ha de ser un estrateg molt ben ensinistrat per poder opinar amb un encertat i bon judici de molts dels fets i, més encara, actuar justa i acuradament per a oferir llum i no foscor a cada situació social. La rapidesa de les informacions no permet sovint que tinguem el cap serè i que no deduïm un correcte criteri dins el garbuix accelerat de tot plegat, no permetent-nos la reflexió necessària per a tot allò que és important.

Tota la situació actual ens diu que les lleis i la força per sí mateixes no construeixen la democràcia ni la llibertat, és el diàleg i la participació el que garanteix la construcció d’una interacció creativa, justa i esperançadora. Els governs i llurs opositors necessiten aplicar sistemes de mediació de conflictes i intel•ligència emocional per a eliminar d’una vegada la patètica actitud infantil i immadura a què ens tenen acostumats en els debats polítics i en la gestió de govern.

En tot cas no perdem mai l’actitud compassiva i de pau perquè els embogits no puguin trobar arguments per a esgrimir la seva violència disfressada de democràcia.

Ara més que mai hem de ser guerrers i activistes de la LLUM, però fent una autocrítica profunda per a ser capaços de veure les ombres que sens dubte estem projectant darrere nostre.

Jordi Orús


LA OSCURIDAD DE LA LUZ

Es sabido que cuanta más luz hay, las sombras son más intensas. La cantidad de ventajas y oportunidades de las que ahora podemos disponer, ha hecho de esta civilización un estallido de vida y desgraciadamente también un pozo de ambiciones y egoísmos exagerados fuera de lugar.

En este momento maravilloso y complejo que nos ha tocado vivir, lo que predomina es la intensidad de la urgencia; intensidad en la cantidad de experiencias e intensidad en la velocidad con que vivimos. A veces, la densidad de actividades no nos permite separar el grano de la paja y perdemos muchas buenas oportunidades sin darnos cuenta. A veces, la velocidad de los hechos no nos permite gozar del tiempo necesario para desmenuzar las sutilezas que nos cautivan y que se esconden debajo de los minutos caducados.

En todo caso, si estamos atentos seremos capaces de extraer el máximo aprendizaje. Las situaciones son a veces tan confusas que requieren un trabajo de análisis profundo para poder ver claramente y una sagacidad a prueba de héroes.

George Bush anunció, cuando tomó la presidencia, que iniciaría una estrategia de desinformación creando noticias falsas para controlar aspectos sociales e influir en aspectos de interés para su gobierno, y parece ser que desde entonces muchos han utilizado esta estrategia. En el vídeo que encontraréis en el boletín, se hace totalmente evidente una infiltración en los hechos para manipular los resultados y la opinión pública.

Viendo este ejemplo podemos deducir que no sabemos de la misa la mitad y que se ha de ser un estratega muy bien enseñado para poder opinar con un acertado y buen juicio sobre los hechos y, más aun, actuar justa y cabalmente para ofrecer luz y no oscuridad a cada situación social. La rapidez de las informaciones no permite muchas veces que tengamos la cabeza serena y que no deduzcamos con criterio correcto dentro del alboroto acelerado de todo, no permitiéndonos la reflexión necesaria para todo lo que es importante.

Toda la situación actual nos habla de que las leyes y la fuerza por sí mismas no construyen la democracia ni la libertad, es el diálogo y la participación lo que garantiza la construcción de una interacción creativa, justa y esperanzadora. Los gobiernos y sus opositores necesitan aplicar sistemas de mediación de conflictos e inteligencia emocional para eliminar de una vez por todas la patética actitud infantil e inmadura a la que nos tienen acostumbrados en los debates políticos y en la gestión de gobierno.

En todo caso, no perdamos nunca la actitud compasiva y de paz para que los enloquecidos no puedan encontrar argumentos para esgrimir su violencia disfrazada de democracia.

Ahora más que nunca hemos de ser guerreros y activistas de la LUZ, pero realizando una autocrítica profunda para ser capaces de ver las sombras que indudablemente estamos proyectando detrás de nosotros.

Jordi Orús

NOTÍCIES

L'epidèmia d'"E.Coli". Una altra hipòtesi: ¡eren els cotxes!...
La epidemia de "E.Coli". Otra hipótesis: ¡eran los coches!...

Esther Vivas: després del 19J cal acumular forces, els canvis seran fruit de la mobilització social...
Esther Vivas: después del 19J es necesario acumular fuerzas, los cambios serán fruto de la movilización social...

Ser el propi canvi, per Koldo Aldai...
Ser el propio cambio, por Koldo Aldai...

CAMPANYES

Salvem els dofins més tristos
Salvemos a los delfines más tristes

El cantó obscur de Volkswagen
El lado oscuro de Volkswagen

No deixis que les nostres centrals nuclears
passin menys proves de resistència
que les de la resta de la UE
No dejes que nuestras centrales nucleares
pasen menos pruebas de resistencia
que las del resto de la UE

Salvem la selva amazònica
Salvemos a la selva amazónica


UN REGAL...
Butlletí Juny 2011

EDITORIAL

CAL DESPERTAR A L'ADORMIT

Ja fa molt temps que la vida clama el seu desencís i la seva agonia; les aigües brutes, el cel emmetzinat, la terra esparracada, les ànimes dels homes i dones ferits, les millors propostes llençades a la brossa, els millors anhels pervertits, els sentiments venuts al capital... tot plegat és massa evident com per no adonar-se’n, tot és massa esfereïdor per fer els ulls clucs, tot és massa brogidor per oblidar-nos en el silenci. Tot plegat incita a la revolta. A la revolta de nosaltres mateixos.

Hem estat massa pacients o egoistament endormiscats? Ens ha calgut una saturació suficient de desgavells per dir JA N’HI HA PROU! Mentre, tot ha estat venut al diner, tot convertit en mercaderia i fins i tot a allò més sagrat se li ha posat preu. Hem convertit la societat de la humanitat en la societat del consum i del guany financer. Sota un munt d’avantatges fiscals, borsàries, inversionistes, capitalistes, especuladores, accionistes, mercantilistes, aprofitadores, abusadores, indignes... han quedat aclaparades i sotmeses les millors intencions i les millors qualitats fins a avergonyir-nos de nosaltres mateixos.

Mentre, en aquest emmirallament pragmàtic ningú no parlava dels valors, del bé comú i de la espiritualitat sense avergonyir-se, sense sentir-se malmirat. En els àmbits més seriosos, més professionals, més institucionals, la correcció; nua de tota sensibilitat i desposseïda d’amor, ha estat el màxim manifest de la correcta actitud. Cap somriure, cap llàgrima, cap ira incontrolada... ha estat manifesta de manera evident. Tot políticament correcte per ocultar el veritable sentiment i l’ànsia d’un món millor.

Però en tot cas ja hem après que la violència provoca violència, que el dolor només provoca dolor, que el desencís no resol la desesperança, que la claudicació no ens dóna de menjar, que la queixa no estimula l’obtenció dels nostres drets, que “qui hora passa, any empeny” és un subterfugi dels atemorits...

Alhora, el nostre coratge i el nostre compromís estaran en favor de la pau i la concòrdia perquè aquesta és la revolta de nosaltres, per a nosaltres i en nosaltres perquè no hi ha ningú a la frontera enemiga... perquè no hi ha ningú a qui combatre... perquè no hi ha frontera... perquè els altres, els contraris, són altres nos-altres...

Ara és el moment, les accions ciutadanes manifesten una esperança lluny de les tristes i grises propostes dels partits polítics. No és cert que no hi ha res a fer, potser no podem fer res atrapats en els condicionants actuals... doncs canviem el condicionants i donem-nos l’oportunitat per a somiar un altre món possible.

En tot cas allò que dormia en nosaltres ha decidit despertar d’un mal son o d’un somni malaltís per engegar la revolta de la pau.

Jordi Orús

ES NECESARIO DESPERTAR AL DORMIDO

Ya hace mucho tiempo que la vida clama su desencanto y su agonía; las aguas sucias, el cielo envenenado, la tierra rasgada, las almas de los hombres y mujeres heridos, las mejores propuestas tiradas a la basura, los mejores anhelos pervertidos, los sentimientos vendidos al capital… todo es demasiado evidente como para no darse cuenta, todo es demasiado hiriente como para permanecer con los ojos cerrados, todo es demasiado estruendoso como para olvidarnos en el silencio. Todo junto incita a la revuelta. A la revuelta de nosotros mismos.

¿Hemos sido demasiado pacientes o estado egoístamente adormecidos? Nos ha hecho falta una saturación suficiente de despropósitos para decir ¡YA ES SUFICIENTE! Mientras, todo ha sido vendido al dinero, todo convertido en mercancías y hasta a lo más sagrado se le ha puesto precio. Hemos convertido la sociedad de la humanidad en la sociedad del consumo y de la ganancia financiera. Bajo un montón de ventajas fiscales, bursátiles, inversionistas, capitalistas, especuladoras, accionistas, mercantilistas, aprovechadoras, abusadoras, indignas… han quedado agobiadas y sometidas las mejores intenciones y las mejores cualidades hasta avergonzarnos de nosotros mismos.

Mientras, en este espejismo pragmático nadie hablaba de valores, del bien común y de la espiritualidad sin avergonzarse, sin sentirse malmirado. En los ámbitos más serios, más profesionales, más institucionales, la corrección; desnuda de toda sensibilidad y desposeída de amor, ha sido el máximo exponente de la actitud correcta. Todo lo políticamente correcto para ocultar el verdadero sentimiento y la ansiedad por un mundo mejor.

Pero en todo caso ya hemos aprendido que la violencia provoca violencia, que el dolor solo provoca dolor, que el desencanto no resuelve la desesperanza, que la claudicación no nos dará de comer, que la queja no estimula la obtención de nuestros derechos, que el “todo se solucionará con el tiempo” es una excusa de los timoratos…

Al mismo tiempo, nuestro coraje y nuestro compromiso estarán a favor de la paz y la concordia porque ésta es nuestra revuelta, para nosotros y en nosotros porque no hay nadie en la frontera enemiga… porque no hay nadie a quien combatir… porque no hay frontera… porque los otros, los contrarios, son otros nos-otros...

Ahora es el momento, las acciones ciudadanas manifiestan una esperanza lejos de las tristes y grises propuestas de los partidos políticos. No es cierto que no haya nada que hacer, puede que no podamos hacer nada atrapados en los condicionantes actuales… pues cambiemos los condicionantes y démonos la oportunidad para soñar otro mundo posible.

En todo caso, aquello que dormía en nosotros ha decidido despertar de una pesadilla o de un sueño enfermizo para iniciar la revuelta de la paz.

Jordi Orús


NOTÍCIES

RADIACIÓ NUCLEAR INVISIBLE I INODORA,
PERÒ DEVASTADORA

RADIACIÓN NUCLEAR INVISIBLE E INODORA,
PERO DEVASTADORAhttp://www.tv3.cat/3alacarta/videos/3515170

ITÀLIA REBUTJA PER REFERÈNDUM
LES ENERGIES NUCLEARS

El primer ministre italià, Silvio Berlusconi, va patir un nou revés polític a les urnes, on els italians van votar en referèndum contra el retorn a l'energia nuclear. Tot i que des de les files del Govern s'havia promogut l'abstenció, la participació del referèndum va arribar al 57%. Els italians també es van pronunciar i van rebutjar en referèndum la llei que obria les portes a la privatització de l'aigua i una part d'una altra norma sobre tarifes del servei hídric.

Els programes nuclears a Itàlia van ser cancel.lats el 1987, després de la catàstrofe de Txernòbil, encara que Silvio Berlusconi va intentar recuperar-los en l'any 2010 amb l'anomenat decret "Omnibus", que en un principi permetia la construcció de centrals nuclears al país.

Després del desastre de la central japonesa de Fukushima, Berlusconi va fer marxa enrere i va introduir en el decret una moratòria de dos anys, encara que l'oposició va assegurar que el mandatari només pretenia evitar el referèndum. Finalment, el Tribunal de Cassació va decidir que es celebraria la consulta popular perquè el Govern no havia cancel.lat definitivament el programa nuclear a Itàlia. (Llegir més...)

ITALIA RECHAZA POR REFERÉNDUM
LAS ENERGÍAS NUCLEARES

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, sufrió un nuevo revés político en las urnas, donde los italianos votaron en referéndum contra la vuelta a la energía nuclear. A pesar de que desde las filas del Gobierno se había promovido la abstención, la participación del referendum alcanzó el 57%. Los italianos también se pronunciaron y rechazaron en referendo la ley que abría las puertas a la privatización del agua y una parte de otra norma sobre tarifas del servicio hídrico.

Los programas nucleares en Italia fueron cancelados en 1987, después de la catástrofe de Chernóbil, aunque Silvio Berlusconi intentó recuperarlos en el año 2010 con el llamado decreto "Omnibus", que en un principio permitía la construcción de centrales nucleares en el país.

Tras el desastre de la central japonesa de Fukushima, Berlusconi dio marcha atrás e introdujo en el decreto una moratoria de dos años, aunque la oposición aseguró que el mandatario tan solo pretendía evitar el referéndum. Finalmente, el Tribunal de Casación decidió que se celebraría la consulta popular porque el Gobierno no había cancelado definitivamente el programa nuclear en Italia. (Leer más...)

ALEMANYA TANCARÀ TOTS ELS SEUS REACTORS
NUCLEARS EL 2022

El Govern d'Alemanya ha acordat tancar tots els reactors nuclears del país per a l'any 2022, segons ha anunciat el ministre de Medi Ambient, Norbert Rottgen.

Segons el calendari indicat, els set reactors més vells del país - que van ser objecte d'una moratòria després de l'accident nuclear a la planta japonesa de Fukushima-1 - i el de Kruemmel no tornaran a funcionar, mentre que un segon grup de sis tancarà el 2021 i els tres més moderns ho faran el 2022.

Malgrat aquesta decisió, Rottgen ha explicat que l'impost sobre les barres de combustible gastades seguirà vigent, encara que no ha especificat fins quan. Amb això, el Govern espera recaptar uns 2,3 bilions d'euros anuals.

A més, el ministre ha aclarit que es tracta d'una decisió definitiva, de manera que "no hi haurà clàusula de revisió", tot i que alguns partits polítics havien demanat que la mesura pugui revisar-se en un futur.

La indústria alemanya ja ha advertit que el tancament prematur dels reactors nuclears podria tenir unes conseqüències nefastes, especialment si no es planteja una alternativa per substituir l'energia que produeixen, que representa el 23 per cent de la que es consumeix al país. (Llegir més...)

ALEMANIA CERRARÁ TODOS SUS REACTORES
NUCLEARES EN 2022

El Gobierno de Alemania ha acordado cerrar todos los reactores nucleares del país para el año 2022, según anunció el ministro de Medio Ambiente, Norbert Rottgen.

Según el calendario indicado, los siete reactores más viejos del país --que fueron objeto de una moratoria tras el accidente nuclear en la planta japonesa de Fukushima-1-- y el de Kruemmel no volverán a funcionar, mientras que un segundo grupo de seis cerrará en 2021 y los tres más modernos lo harán en 2022.

A pesar de esta decisión, Rottgen ha explicado que el impuesto sobre las barras de combustible gastadas seguirá vigente, aunque no ha especificado hasta cuando. Con ello, el Gobierno espera recaudar unos 2,3 billones de euros anuales.

Además, el ministro ha aclarado que se trata de una decisión definitiva, por lo que "no habrá cláusula de revisión", a pesar de que algunos partidos políticos habían solicitado que la medida pudiera revisarse en un futuro.

La industria alemana ya ha advertido de que el cierre prematuro de los reactores nucleares podría tener unas consecuencias nefastas, especialmente si no se plantea una alternativa para sustituir la energía que producen, que representa el 23 por ciento de la que se consume en el país. (Leer más...)


CAMPANYES

DEFENSEM EL DRET DE REUNIÓ

A Barcelona i a Lleida les autoritats policials han començat a desallotjar per la força les acampades pacífiques amb l'excusa de procedir a la seva neteja. Des d'Avaaz, com que no hi ha molt temps per parar la policia i protegir els nostres drets bàsics, llencen una campanya per mobilitzar-nos per tal de generar una enorme protesta al més alt nivell polític, per poder preservar el nostre dret fonamental de reunió. Envia un missatge ara als Ministres i reenvia'l a tots els teus coneguts. Quants més siguem els que alcem les nostres veus, més gran serà el nostre impacte.

DEFENDAMOS EL DERECHO DE REUNIÓN

En Barcelona y en Lleida las autoridades policiales han comenzado a desalojar por la fuerza las acampadas pacíficas con la excusa de proceder a su limpieza. Desde Avaaz, al no tener mucho tiempo para detener a la policia y proteger nuestros derechos básicos, lanzan una campaña para movilizarnos urgentemente y generar así una enorme protesta al más alto nivel político, para poder preservar nuestro derecho fundamental de reunión. Envía un mensaje ahora a los Ministros y reenvíalo a todos tus conocidos. Cuantos más seamos los que alzamos nuestras voces, mayor será nuestro impacto.

TANQUEM LES NUCLEARS,
NOVA CULTURA DE L'ENERGIA

Espai web pel tancament de les centrals nuclears, l'estalvi, l'eficiència i el 100% d'energies renovables. Visita aquest enllaç per trobar diferents maneres d'ajudar-los.


CERREMOS LAS NUCLEARES,
NUEVA CULTURA DE LA ENERGÍA

Espacio web por el cierre de las centrales nucleares, el ahorro, la eficiencia y el 100% de energías renovables. Visita este enlace para encontrar distintas maneras de ayudarlos.

NO A L'ARRÒS AMB GENS HUMANS
A L'AIRE LLIURE

Fa unes setmanes Amigos de la Tierra va publicar la localització exacta dels camps experimentals amb transgènics a l'aire lliure. Espanya segueix sent l'únic país que cultiva transgènics a gran escala i ja ha acollit el 42% de tots els experiments amb transgènics a l'aire lliure realitzats a la Unió Europea durant els últims anys.

Gràcies a la publicació d'aquesta informació es va poder saber que l'empresa italiana Transactiva va sol·licitar permís per a cultivar a l'aire lliure un arròs amb gens humans a Vinaròs, Castelló. L'interès d'aquesta sol·licitud és purament comercial i posa en risc el medi ambient i la nostra salut.

Un conjunt d'organitzacions, principalment de la província de Castelló, s'han unit per exigir que no s'aprovi aquesta sol·licitud, que pot acabar afectant tota la societat.

Uneix-te! Envia un mail al President de la Generalitat Valenciana!

No podem permetre que segueixin jugant amb la nostra salut i amb el medi ambient.

NO AL ARROZ CON GENES HUMANOS
AL AIRE LIBRE

Hace unas semanas Amigos de la Tierra publicó la localización exacta de los campos experimentales con transgénicos al aire libre. España sigue siendo el único país que cultiva transgénicos a gran escala y ya ha acogido el 42% de todos los experimentos con transgénicos al aire libre realizados en la Unión Europea durante los últimos años.

Gracias a la publicación de esta información se pudo saber que la empresa italiana Transactiva solicitó permiso para cultivar al aire libre un arroz con genes humanos en Vinarós, Castellón. El interés de esta solicitud es puramente comercial y pone en riesgo al medio ambiente y nuestra salud.

Un conjunto de organizaciones, principalmente de la provincia de Castellón, se han unido para exigir que no se apruebe esta solicitud, que puede terminar afectando a toda la sociedad.

¡Únete! ¡Envía un mail al Presidente de la Generalitat Valenciana!

No podemos permitir que sigan jugando con nuestra salud y con el medio ambiente.

UN REGAL..

The Job: Curt de Jonathan Browning
The Job: Corto de Jonathan Browning
(subtítulos en castellano)
La veritable naturalesa de la ment: Buda i Ananda
La verdadera naturaleza de la mente: Buda y Ananda
Les Dones en l'Art
Las Mujeres en el Arte