Butlletí Octubre 2011

EDITORIAL

ELS SOMNIS

Hi ha qui neix sense somnis… hi ha qui els perd pel camí mentre els persegueix embogit. Hi ha qui després de cobejar-los els traeix distretament. Hi ha qui els enyora però alhora no els referma ni els nodreix i els deixa marcir abans de brollar i néixer… i també hi ha qui els acarona i els invoca fins a la mort.

El somni necessita fruir, s’ha de convertir en matèria i carn palpable, tangible i tremolosa a dins i també a flor de pell. El somni té l’anhel per la vida i pren força dins aquell que és un bon hoste i que en sap tenir cura com qui cuida a Déu.

El somni és la idealització més íntima del nostre destí. És tot allò perquè el cor batega. Hi ha somnis propers i petits com de mel i xocolata, hi ha d’altres tan sublims i enlairats que quasi no podem albirar i que ens torben l’esglai… les ànimes de cadascú els du a somiar de la manera en que ho fem. Ningú no pot fugir d’aquest corc amable i tafaner disposat a complicar-nos tot plegat.

No creieu aquells que parlen de l’edat i del seny com causes ineludibles que justifiquen l’abandó dels somnis més sublims. No creieu en les raons més coherents i pragmàtiques que de tan pragmàtiques perden sentit i profunditat i cauen al clavegueram més sòrdid i obscur. No creieu en els arguments convincents però nefastos d’aquells que no veuen mes enllà d’un pam del seu nas i reneguen de tot el que no es pot esprémer i engolir.

A hores d’ara, els somnis de molts han estat corromputs per la greu necessitat i per la desesperança de la mentida. Ens cal imaginar nous somnis que ens permetin reprendre un nou món ple de reptes d’esperança.

Mai la vida ha estat vitalitzada per la carn, és la carn la que ha estat vitalitzada per la vida amb els batecs dels estels més llunyans i amb els estremiments més subtils i més intangibles dels sentiments. La vida és el ressò i l’emmirallament del somni sublim que empeny per arribar a Ser.

De vegades dels somnis no se’n fan mai collita però el somniador agosarat no atura el seu frisar i en el seu esforç obsessiu, actua com l’alquimista fent l’art de convertir el somni en terra, or i llàgrima, suor i perla nacrada. És el mag que sap construir amb el que els altres no en treuen profit donant llum i meravella a la angoixosa quotidianitat. És el xaman que no s’atura pels enganys de la mediocritat i dibuixa noves maneres de fer plenes de goig.

Més enllà de la materialitat realitzada i de la possibilitat tangible, els ulls del somiador restaran plens d’estels i colors impossibles coberts de matisos d’aigua i de foc. És en aquesta mirada on el temps s’atura i on els ocells en fan niu, on miolen totes les bestioles i la música cau com fruita madura de l’infinit.

Paradoxalment ara hem de frisar com mai pels somnis més enlluernadors doncs és ara l’hora del Miracle.

Germà, amiga… no deixis de somiar, ara més que mai!!!

Jordi Orús

LOS SUEÑOS

Hay quien nace sin sueños… hay quien los pierde en el camino mientras los persigue enloquecido. Hay quien después de haberlos codiciado los traiciona distraídamente. Hay quien los añora pero al mismo tiempo no los reafirma ni los nutre y los deja marchitar antes de brotar y nacer… y también hay quien los acaricia e invoca hasta la muerte.

El sueño necesita fluir, se ha de convertir en materia y carne palpable, tangible y trémula dentro y también a flor de piel. El sueño tiene el anhelo por la vida y toma fuerza dentro de aquel que es un buen huésped y que sabe cuidarlo como quien cuida a Dios.

El sueño es la idealización más íntima de nuestro destino. Es todo aquello por lo que el corazón late. Hay sueños próximos y pequeños como de miel y chocolate y hay otros tan sublimes y enaltecidos que casi no podemos otearlos y que perturban nuestro espanto… las almas de cada cual nos llevan a soñar de la manera en que lo hacemos. Nadie puede huir de esta carcoma amable y fisgona dispuesta a complicárnoslo todo.

No creáis a aquellos que hablan de la edad y del buen juicio como razones ineludibles que justifican el abandono de los sueños mas sublimes. No creáis en las razones más coherentes y pragmáticas que de tan pragmáticas pierden su sentido y profundidad cayendo en las cloacas más sórdidas y oscuras. No creáis en los argumentos convincentes pero nefastos de aquellos que no ven más que un palmo frente a sus narices y reniegan de todo lo que no se puede exprimir y devorar.

Ahora mismo, los sueños de muchos han sido corrompidos por la atroz necesidad y por la desesperanza de la mentira. Es preciso imaginar nuevos sueños que nos permitan retomar un nuevo mundo de retos de esperanza.

Nunca la vida ha sido vitalizada por la carne, es la carne la que ha sido vitalizada por la vida con los latidos de las estrellas más lejanas y con los estremecimientos más sutiles y más intangibles de los sentimientos. La vida es el eco y el reflejo del sueño sublime que empuja para poder llegar a Ser.

A veces, de los sueños no se puede hacer nunca cosecha pero el soñador osado no frena su ansiedad y en su esfuerzo obsesivo actúa como alquimista realizando el arte de convertir el sueño en tierra, oro y lágrima, sudor y perla anacarada. Es el mago que sabe construir con lo que los demás no encuentran provecho, dando luz y maravilla a la angustiosa cotidianidad. Es el chamán que no se detiene ante los engaños de la mediocridad y dibuja nuevas maneras de hacer, llenas de gozo.

Más allá de la materialidad realizada y de la posibilidad tangible, los ojos de soñador quedarán llenos de estrellas y de colores imposibles cubiertos de matices de agua y de fuego. Es en esta mirada donde el tiempo se detiene y donde los pájaros hacen nido, donde maúllan todas las bestiezuelas y la música cae a raudales como fruta madura del infinito.

Paradójicamente ahora tengamos ansiedad como nunca la hemos tenido por los sueños más deslumbrantes pues es la hora del Milagro.

¡¡Hermano, amiga… no dejes de soñar, ahora más que nunca!!

Jordi Orús

NOTÍCIES

La Copa del Clima dels Ciutadans Europeus
La Copa del Clima dels Ciutadans Europeus (ECCC) és una competició domèstica per ajudar-te a controlar el teu consum energètic durant 12 mesos des de l'abril de 2011.
Una competició en la què tu i les teves factures sou els protagonistes! (Llegir més...)
La Copa del Clima de los Ciudadanos Europeos
La Copa del Clima de los Ciudadanos Europeos (ECCC) es una competición doméstica para ayudarte a controlar tu consumo energético durante 12 meses desde abril de 2011.
¡Una competición en la que tú y tus facturas sois los protagonistas! (Leer más...)

Fluir amb Gaia
Recuperant els drets vitals: "terra sana", "aigua potable", "aire pur", "energia lliure" i "pensament creatiu".
La Universitat Holística reprèn la seva activitat pedagògica amb una sèrie de tallers especialitzats durant el curs 2011-2012.  (Llegir més ...)
Fluir con Gaia
Recuperando los derechos vitales: "tierra sana", "agua potable", "aire puro", "energía libre" y "pensamiento creativo".
La Universidad Holística retoma su actividad pedagógica con una serie de talleres especializados durante el curso 2011-2012.  (Leer más ...)

L'imperatiu energÈTIC
 La Fundació Terra i Eurosolar Espanya presentaran durant el mes d’octubre, a Barcelona, la traducció al castellà de l'última obra de Hermann Scheer, El imperativo energÉTICO, per retre homenatge al seu missatge compromès a favor de les energies renovables. En aquesta obra Hermann Scheer detalla totes les estratagemes que dur a terme l'anomenat sector elèctric tradicional, addicte i encadenat als combustibles fòssils i nuclears, contra les renovables. Aquest llibre ens posa en avís: “per aconseguir un canvi energètic ràpid també és inevitable un canvi de sistema”. Les tecnologies renovables porten implícita aquesta possibilitat d’acceleració a la que anima Scheer per aconseguir una societat sostenible.
El imperativo energÉTICO
La Fundación Tierra y Eurosolar España presentarán durante el mes de Octubre, en Barcelona, la traducción al castellano de la última obra de Hermann Scheer, El imperativo energÉTICO, para rendir homenaje a su comprometido mensaje a favor de las energías renovables. En esta obra Hermann Scheer detalla todas las estratagemas que lleva a cabo el llamado sector eléctrico tradicional, adicto y encadenado a los combustibles fósiles y nucleares, contra las renovables. Este libro nos pone en aviso: “para conseguir un cambio energético rápido también es inevitable un cambio de sistema”. Las tecnologías renovables llevan implícitas esta posibilidad de aceleración a la que anima Scheer para conseguir una sociedad sostenible.

El planeta entra en dèficit ecològic després d'esgotar els recursos disponibles per al 2011
El planeta entra en déficit ecológico tras agotar los recursos disponibles para 2011

Changing with the Climate
Changing with the Climate és un projecte europeu que té per objectiu la creació d’una xarxa educativa on compartir recursos i experiències envers el problema del Canvi Climàtic. Dins el projecte està previst de realitzar tres trobades per tal d’explicar les experiències viscudes a partir dels recursos que ofereix la xarxa com a eines per treballar a les escoles i dur a terme una acció local en la lluita contra el Canvi Climàtic. La primera trobada, gestionada per Ecoserveis, tindrà lloc a la ciutat de Barcelona els dies 25 i 26 d’Octubre i es realitzarà en combinació amb el Cosmocaixa i la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya.
Per a més informació consulteu la web del projecte:
http://www.changingwithclimate.org/
Changing with the Climate
Changing with the Climate es un proyecto europeo que tiene por objeto la creación de una red educativa donde compartir recursos y experiencias en relación al problema del Cambio Climático. Dentro de este proyecto está previsto realizar tres encuentros con el objetivo de explicar las experiencias vividas a partir de los recursos que ofrece la red como medios de trabajo para las escuelas y poder llevar a cabo una acción local en la lucha contra el Cambio Climático. La primera cita, gestionada por Ecoserveis, será en la ciudad de Barcelona los días 25 y 26 de Octubre en el Cosmocaixa y la Fundación per la Universitat Oberta de Catalunya.
Para más información consultar la web del proyecto:
http://www.changingwithclimate.org/

Recordant les paraules de Daniel Cohn-Bendit sobre l'ajut econòmic a Grècia
La intervenció de l'eurodiputat dels Verds en el Parlament Europeu l'any 2010 sobre el tema dels ajuts a Grècia és de plena actualitat.
Recordando las palabras de Daniel Cohn-Bendit sobre la ayuda económica a Grecia
La intervención del eurodiputado de los Verdes en el Parlamento Europeo en el año 2010 sobre el tema de las ayudas a Grecia es de plena actualidad.Deute Espanyol: Nou cop d'estat financer al Sud d'Europa
Deuda Española: Nuevo golpe de estado financiero al Sur de Europa

Crisi financera global i especulació en matèries primeres i aliments bàsics
Crisis financiera global y especulación en materias primas y alimentos básicos

Declaració de principis de l'ocupació de la Ciutat de Nova York 
Declaración de principios de la ocupación de la Ciudad de Nueva York

CAMPANYES

Bolivia: Detener la destrucción del Amazonas 

UE: Sancions contra el petroli siri ja!
UE: ¡Sanciones contra el petróleo sirio ya!

Prou formigó a les nostres costes
No más hormigón en nuestras costas


UN REGAL

No hay comentarios:

Publicar un comentario