Butlletí Juny 2010

EDITORIAL

JA ÉS L’HORA!

Durant molt de temps hem anat sotmetent-nos a tota mena de tropells i abusos; ara per part d’uns, ara per part d’altres... la població, pacient i certament conformista, ha suportat tot i més fins arribar a les disbauxes que ara patim tots plegats. Potser ens calia sortir d’aquest endormiscament encara que fos per ensurts atemoridors, però una vegada desperts cal obrir bé els ulls i les orelles per no repetir errors passats.

És cert que els pobles es mereixen els governants i institucions que tenen, però, JA EN TENIM PROU! Ja és hora de prendre iniciatives i fer-nos responsables no només de les nostres vides sinó, tanmateix, de tot el que fem com a civilització. No podem cedir els nostres drets i responsabilitats a d’altres que, a més a més, sembla que no tan sols no se’n surten gens bé sinó que ho estan enredant encara més.

Ara sabem que el futur és nostre, que no podem esperar que els altres facin la feina per nosaltres i que “si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit”. Tots aquells que ostenten el poder es creuen en el dret de decidir per nosaltres. Ens fan de pal de paller quan nosaltres volem encetar les nostres cames i volem sentir el nostre cor ardit bategant de bo i millor. Ja en tenim prou de pors i recomanacions que no volem.

Ens cal una nova societat i si no en sabem gaire per atiar-la, de segur que no ho podrem fer pitjor! Ja no tenim por de deixar el conegut i volem arriscar-nos per copsar noves possibilitats.

Hem estat dins l’armari massa temps i ara ens sentim tots plegats més propers uns dels altres. Ara ens és més fàcil sentir-nos agermanats. Ara sabem que junts podem canviar les coses i que tot és possible si molts així ho decidim.

No esperarem a que els altres facin de la nostra vida un projecte seu, ni restarem passius i capficats esperant la benedicció dels àngels. Volem ser actors, directors i productors del nostre destí i encara que volem l’ajut i el recolzament de tots, no esperarem marcits a que els altres ens facin la feina.

Tenim una gran tasca a fer i ningú es pot sentir avorrit ni fora de lloc davant la gran aventura que ara comença.

Jordi Orús

¡YA ES LA HORA!

Durante mucho tiempo nos hemos sometido a todo tipo de atropellos y abusos; ahora por parte de unos, ahora por parte de otros... la población, paciente y ciertamente conformista, ha soportado todo y más hasta alcanzar los disparates que han producido la situación que ahora sufrimos todos. Tal vez nos hacía falta salir de ese adormecimiento aunque tuviéramos para ello unas experiencias atemorizantes, sin embargo una vez despiertos tendremos que abrir ojos y orejas para evitar repetir los errores anteriores.

Es cierto que los pueblos se merecen los gobernantes e instituciones que tienen, pero ¡YA TENEMOS SUFICIENTE! Ya es hora de tomar iniciativas y hacernos responsables no sólo de nuestras vidas sino también de todo lo concerniente a nuestra civilización. No podemos ceder nuestros derechos y responsabilidades a otros que además parece que no sólo no lo están logrando sino que lo están enredando aún más.

Ahora definitivamente sabemos que el futuro es nuestro, que no podemos esperar que otros hagan nuestro trabajo y que “si quieres estar bien servido, háztelo tú mismo”. Todos aquellos que de alguna forma ostentan el poder se creen con el derecho de decidir por nosotros, nos hacen de soporte cuando necesitamos librarnos y crecer por nosotros mismos y necesitamos sentir nuestro corazón enardecido palpitando plenamente. Ya estamos hartos de tantos miedos y recomendaciones que no queremos.

Nos hace falta una nueva sociedad y si no sabemos cómo impulsarla, seguro que no lo haremos peor que lo que ahora mismo tenemos. Ya no tenemos miedo de abandonar lo conocido y queremos arriesgarnos para obtener nuevas posibilidades. Hemos estado dentro del armario demasiado tiempo y ahora nos sentimos todos más cerca unos de otros. Ahora es más fácil sentirnos hermanados. Ahora sabemos que juntos podemos cambiar las cosas y que todo es posible si muchos así lo decidimos.

No esperaremos a que otros hagan de nuestra vida un proyecto suyo, ni nos quedaremos pasivos y ensimismados esperando la bendición de los ángeles. Queremos ser actores, directores y productores de nuestro destino y aunque también deseamos la ayuda y el apoyo de todos no esperaremos marchitos a que otros nos hagan el trabajo.

Tenemos una gran labor por hacer y nadie puede sentirse aburrido ni fuera de lugar ante la gran aventura que ahora empieza.

Jordi Orús


NOTÍCIES D'INTERÈS

Amigos de la Tierra fa pública la localització exacta
dels camps on s’ha sol.licitat experimentar
amb transgènics aquest any a Espanya

N’hi ha més de cent, repartits per tot el país, amb blat, remolatxa, cotó o patata. Alguns estan en espais naturals protegits. Les multinacionals han pressionat fins a l’últim moment perquè aquestes dades no es facin públiques.

Tot i així Amigos de la Tierra entén que aquesta informació s’ha de fer pública per tal que els agricultors i els veïns puguin protegir-se de la contaminació.

A banda de ser l’únic país de la UE que conrea blat transgènic comercial a gran escala, Espanta recull quasi la meitat de tots els assaigs experimentals amb transgènics que es realitzen a la Unió Europea.

En aquest link hi ha el llistat amb les dades catastrals i un mapa:
http://www.tierra.org/spip/spip.php?rubrique305

Amigos de la Tierra hace pública la localización
exacta de los campos donde se ha solicitado
experimentar con transgénicos este año en España

Hay más de cien, repartidos por todo el país, con maíz, remolacha, algodón o patata. Algunos en espacios naturales protegidos. Las multinacionales han presionado hasta el último momento para que estos datos no se hagan públicos.

Sin embargo Amigos de la Tierra entiende que esta información debe ser pública, para que agricultores y vecinos puedan protegerse de la contaminación.

Además de ser el único país de la UE que cultiva maíz transgénico comercial a gran escala, España acoge casi la mitad de todos los ensayos experimentales con transgénicos que se realizan en la Unión Europea.

En este link está el listado con los datos catastrales y un mapa:
http://www.tierra.org/spip/spip.php?rubrique305


Nou sistema intel.ligent d'il.luminació
amb tecnologia LED

Un nou sistema d'il.luminació amb tecnologia LED utilitza cables de xarxa per al subministrament d'energia i a més a més pot transportar dades. El mecanisme intel.ligent, que prescindeix dels tradicionals cables elèctrics, l'ha desenvolupat l'empresa Redwood Systems. El cost del sistema és similar al d'una instal.lació convencional, però pot reduir el consum d'energia entre un 50 i un 80 per cent i controlar totes les llums d'un edifici, a més a més de gestionar d'altres sistemes com la climatització, per exemple.

Article publicat per Pablo Javier Piacente a http://www.tendencias21.net/
(Llegir més...)

Nuevo sistema inteligente de iluminación
con tecnología LED

Un nuevo sistema de iluminación con tecnología LED utiliza cables de red para el suministro de energía, y además puede transportar datos. El mecanismo inteligente, que prescinde de los tradicionales cables eléctricos, lo ha desarrollado la empresa Redwood Systems. El coste del sistema es similar al de una instalación convencional, pero puede reducir el consumo de energía entre un 50 y un 80 por ciento y controlar todas las luces de un edificio, además de gestionar otros sistemas como la climatización, por ejemplo.

Artículo publicado por Pablo Javier Piacente en http://www.tendencias21.net/
(Leer más...)


Daniel Cohn-Bendit sobre l'ajut a Grècia

Daniel Cohn-Bendit segueix sent, després de més de 40 anys, Dani el Roig del Maig del 68, el nen del conte que diu que l'emperador està despullat. En aquest vídeo de la seva intervenció a l'europarlament parla sobre Grècia, però també de la crisi, d'Europa, d'una nova cultura de pau, de sentit comú i de justícia, davant d'un públic que assenteix amb el cap. Com interpretar aquests gestos? Un video molt recomanable. (Veure video)

Daniel Cohn-Bendit sobre la ayuda a Grecia

Daniel Cohn-Bendit sigue siendo, más de 40 años después, Dani el Rojo de Mayo del 68, el niño del cuento que dice que el emperador está desnudo. En este vídeo de su intervención en el europarlamento habla de Grecia, pero también de la crisis, de Europa, de una nueva cultura de paz, de sentido común y de justicia, ante un público que asiente con la cabeza. ¿Cómo interpretar esos gestos? Un vídeo muy recomendable. (Ver vídeo)


CAMPANYES SOCIALS

JUNTS PER LA DEMOCRÀCIA

El jutge Garzón ha estat suspès de les seves funcions i s’asseurà al banc dels acusats en un procés que podria acabar amb la seva carrera judicial i, de passada, assestar un nou cop a la credibilitat del nostre sistema judicial.

La principal acusació, impulsada per grups d’ultradreta, manté que el jutge va vulnerar la Llei d’Amnistia del 1977 en investigar possibles crims contra la humanitat, incloses les desaparicions de milers de persones, durant la guerra civil i amb posterioritat a la mateixa. Però la veritat és que aquests crims de lesa humanitat no poden ser objecte d’amnistia, d’acord amb el dret internacional aplicable.

El Tribunal Suprem s’enfronta a una decisió històrica: respectar l’imperi de la llei o permetre que la ideologia i la impunitat prevalguin sobre la justícia. Els membres del Tribunal es troben subjectes a una enorme pressió per condemnar a Garzón, però una protesta ciutadana massiva podria equilibrar la balança a favor de la justícia. Més de 100.000 de nosaltres ja hem alçat les nostres veus en defensa de la democràcia i dels drets humans universals. Farem una nova entrega de la campanya al Consejo General del Poder Judicial quan siguem 150.000 els signants.

Uneix-te ara a la petició i reenvia aquest enllaç a tots els teus contactes:
http://www.avaaz.org/es/stand_with_garzon_1/?vl

JUNTOS POR LA DEMOCRACIA

El Juez Garzón ha sido suspendido de sus funciones y se sentará en el banquillo en un proceso que podría acabar con su carrera judicial, y de paso asestar un nuevo golpe a la credibilidad de nuestro sistema judicial.

La principal acusación, impulsada por grupos de ultraderecha, sostiene que el juez vulneró la Ley de Amnistía de 1977 al investigar posibles crímenes contra la humanidad, incluidas las desapariciones de decenas de miles de personas, durante la guerra civil y con posterioridad. Pero lo cierto es que dichos crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía, de acuerdo con el derecho internacional aplicable.

El Tribunal Supremo se enfrenta a una decisión histórica: respetar el imperio de la ley, o permitir que la ideología y la impunidad prevalezcan sobre la justicia. Los miembros del Tribunal se hallan bajo una enorme presión para condenar a Garzón, pero una protesta ciudadana masiva podria equilibrar la balanza en favor de la justicia. Más de 100.000 de nosotros ya hemos alzado nuestras voces en defensa de la democracia y los derechos humanos universales. Hagamos una nueva entrega de la campaña al Consejo General del Poder Judicial cuando seamos 150.000 los firmantes.

Únete ahora a la petición y reenvía este enlace a todos tus contactos:
http://www.avaaz.org/es/stand_with_garzon_1/?vl


BALENES AMENAÇADES

La Comissió Balenera Internacional acaba de fer pública una proposta que legalitzaria la pesca comercial de les balenes per primera vegada en vint-i-quatre anys.

En aquests moments els governs rellevants estan decidint si li donaran suport o la rebutjaran. El ministre de Relacions Exteriors de Nova Zelanda ja ha condemnat algunes de les mesures proposades com "inacceptables" i "ofensives".

Un clamor global és necessari en aquest moment en que els governs estan decidint les seves posicions. Avaaz farà entrega d'aquesta petició als delegats de la Comissió cada vegada que reunim 100.000 signatures.

Signa aquí: https://secure.avaaz.org/es/whales_under_threat/?fp

BALLENAS AMENAZADAS

La Comisión Ballenera Internacional acaba de hacer pública una propuesta que legalizaría la pesca comercial de las ballenas por primera vez en 24 años.

En estos momentos, los gobiernos relevantes están decidiendo si la apoyarán o la rechazarán. El ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda ya ha condenado algunas de las medidas propuestas como "inaceptables" y "ofensivas."

Un clamor global es necesario en este momento, en el que los gobiernos están decidiendo sus posiciones. Avaaz hará entrega de esta petición a los delegados de la Comisión cada vez que reunamos 100.000 firmas.

Firma aquí: https://secure.avaaz.org/es/whales_under_threat/?fp


UN REGAL


ME DECLARO VIVO

Sàvies reflexions d'un enamorat de la vida.
Sabias reflexiones de un enamorado de la vida.


LA CRISIS FINANCIERA

Guia per a entendre-la i explicar-la
Guía para entenderla y explicarla

No hay comentarios:

Publicar un comentario