Butlletí Març 2011

CARTA URGENT DES DE JAPÓ

Megumi Miyata, ciutadana japonesa, ha enviat la carta que reproduïm a continuació i que ha estat publicada al bloc Espiritualidad y Política, amb la intenció que entre tots puguem difondre el seu contingut al major nombre de persones possible.

Et demanem, si us plau, que en facis difusió.

Com diu Megumi: "Si us plau, canvia el món".

Benvolgudes amigues i amics,

Per totes les benediccions i amor, per la vostra voluntat per ajudar i resar, sento una enorme gratitud cap a tots vosaltres.

Acabo de rebre un missatge d'un amic que té informació d'un oficial de l'exèrcit japonès. Diu que a la planta nuclear de Fukushima el reactor nuclear ha començat a fondre's i que no hi ha res que es pugui fer per prevenir l'explosió, tot el que estan intentant fer és simplement retardar-la.

Hi ha quatre o cinc vegades més combustible nuclear a Fukushima que a Txernòbil, i el que fa aquesta situació molt pitjor és que Fukushima té sis reactors un al costat de l'altre i el tercer reactor està utilitzant com a combustible MOX (barreja d'òxids) que conté plutoni, i com sabeu el plutoni té una radioactivitat molt alta.

El que vull dir-vos és que, si us plau, no deixeu escapar aquesta oportunitat.

És cert, hi ha tantes informacions circulant ara mateix al Japó, un munt d'afirmacions i rumors. Costa molt esbrinar què és realment veritat. La televisió diu una cosa i als diaris en veiem una altra. Hi ha correus electrònics d'advertències i missatges de mòbil alertant sobre nous terratrèmols. I la companyia elèctrica que no ens informa de la veritat a temps. Tot això ens confon i ens esgota i el pitjor podria ser que la gent caigués en el pànic.

Però el fet és que el perill a que ens estem enfrontant ara és el vostre també. Si l'explosió ocorregués, la radiació s'estendria per tot el món, a través de la mar, el menjar, l'aire...

El desastre de Three Mile Island el 1979, Txernòbil el 1986: els humans no vam aprendre les lliçons que tant ens van costar. Un proverbi japonès diu: "Després d'empassar t'oblides de que crema". Significa que quan el menjar que crema està passant per la teva gola sents el dolor i dius que no més ... però al cap d'un moment ho oblidem com si res hagués passat i prenem un altre troç que crema.

Vaig sentir que hi va haver una manifestació a Alemanya en contra de les centrals nuclears. Si us plau, seguiu.

Si tots nosaltres no podem aprendre la lliçó d'aquesta catàstrofe, ens costarà el planeta. Si us plau, no perdeu el temps. Si creieu que els japonesos necessitem ajuda, hi ha alguna cosa que sí podeu fer:

Si us plau, canvieu el món!

Vam dir "No més Hiroshima i Nagasaki!" I nosaltres els japonesos, l'únic país que ha patit bombardejos atòmics, ens enfrontem a aquest desastre humà una vegada més.

Els desastres naturals no els podem parar, però els desastres humans si els podem aturar. És hora ja. No creus?

Amb amor i esperança,

Megumi

CARTA URGENTE DESDE JAPÓN

Megumi Miyata, ciudadana japonesa, ha enviado la carta que reproducimos a continuación y que ha sido publicada en el blog Espiritualidad y Política, con la intención de que entre todos podamos difundir su contenido al mayor número de personas posible.

Te pedimos, por favor, que lo difundas.

Como dice Megumi: "Por favor, cambia el mundo".

Queridas amigas y amigos,

Por todas las bendiciones y amor, por vuestra voluntad para ayudar y rezar, siento una enorme gratitud hacia todos vosotros.

Acabo de recibir un mensaje de un amigo que tiene información de un oficial del ejército japonés. Dice que en la planta nuclear de Fukushima el reactor nuclear ha empezado a fundirse y que no hay nada que se pueda hacer para prevenir la explosión, todo lo que están intentando hacer es simplemente retrasarla.

Hay cuatro o cinco veces más combustible nuclear en Fukushima que en Chernobil, y lo que hace esta situación mucho peor es que Fukushima tiene seis reactores uno junto al otro y el tercer reactor está utilizando como combustible mox (mezcla de óxidos) que contiene plutonio, y como sabéis el plutonio tiene una radiactividad muy alta.

Lo que quiero deciros es que, por favor, no desperdiciéis esta oportunidad.

Es cierto, hay tantas informaciones circulando ahora mismo en Japón, un montón de afirmaciones y rumores. Cuesta mucho averiguar qué es realmente verdad. La televisión dice una cosa y en los periódicos vemos otra. Hay e-mails de advertencias y mensajes de móvil alertando sobre nuevos terremotos. Y la compañía eléctrica que no nos informa de la verdad a tiempo. Todo ello nos confunde y nos agota y lo peor podría ser que la gente cayera en el pánico.

Pero el hecho es que el peligro al que nos estamos enfrentando ahora es el vuestro también. Si la explosión ocurriese, la radiación se extendería por todo el mundo, a través del mar, la comida, el aire...

El desastre de Three Mile Island en 1979, Chernobil en 1986: los humanos no aprendimos las lecciones que tanto nos costaron. Un proverbio japonés dice: "Después de tragarlo te olvidas de que quema". Significa que cuando la comida que quema está pasando por tu garganta sientes el dolor y dices que no más... pero al cabo de un momento lo olvidamos como si nada hubiese pasado y tomamos otro bocado que quema.

Oí que hubo una manifestación en Alemania en contra de las centrales nucleares. Por favor, seguid.

Si todos nosotros no podemos aprender la lección de esta catástrofe, nos costará el planeta. Por favor, no perdáis el tiempo. Si creéis que los japoneses necesitamos ayuda, hay algo que sí podéis hacer:

¡Por favor, cambiad el mundo!

Dijimos “¡No más Hiroshima y Nagasaki!” y nosotros los japoneses, el único país que ha sufrido bombardeos atómicos, nos enfrentamos a este desastre humano una vez más.

Los desastres naturales no los podemos parar, pero los desastres humanos si los podemos detener. Es hora ya. ¿No crees?

Con amor y esperanza,

MegumiEDITORIAL

LA INFORMACIÓ I EL CONTROL

Ja fa molt temps que els poderosos es van assabentar que la informació els proporcionava control; control sobre la gestió, control sobre l'economia, control sobre els enemics, control sobre les emocions… en definitiva, control sobre les persones. En aquest cas la informació conté la desinformació i totes les manipulacions i “mentides” que poden afavorir una determinada tendència o inclinació dels fets a la visió de la societat.

És possible que en uns inicis aquestes mentides no fossin exagerades sinó merament tendencioses però posteriorment, i en el decurs del temps, varen descobrir el que ja va dir Hitler: “Una petita mentida es pot descobrir, una gran mentida és inconcebible per a la majoria de les persones”.

Les grans mentides es fan més creïbles quan no hi ha cap persona concreta amb nom i cognoms darrera i sembla un corrent popular el que l'impulsa. És per això que normalment no sabem l'origen de les desinformacions. També és evident que les mentides són impulsades avui per grups supranacionals que volen aconseguir un determinat efecte en tot el planeta. Aquests grups ja no són els governs ni les institucions públiques sinó corporacions amb interessos més enllà de les fronteres dels països i de les ideologies. Aquests interessos són els diners i el poder.

Les conspiracions manipuladores es construeixen amb el suport de l'absurd que sembla que res quelcom exagerat és impossible que sigui veritat. És per això que, en comptes d'ocultar-les, se n'hi afegeixen a les informacions d’aquesta índole d’altres més increïbles perquè tot plegat sembli una presa de pèl absolutament increïble. Descobrir avui les mentides dins les mentides d’altres mentides requereix una dedicació, sobrietat i disciplina que no tots posseïm i en no fer els deures acuradament i en tenir que arribar necessàriament a alguna conclusió ens determinem encara que estiguem segurs que no tenim tota la informació necessària.

El mateix Internet és un calaix de sastre que ens pot proporcionar informacions veritables i útils i alhora les més paranoiques de les idees. Cal tenir una determinada maduresa per a esbrinar en l'embolic de documents i arxius i descobrir i separar el gra de la palla; no totes les informacions negatives són certes ni tots els bons comunicats són fiables. Malgrat tot, més val un munt d'informacions per triar i estudiar que només disposar d’aquelles que ens volen fer empassar els causants de la notícia sense més.

A hores d’ara hem vist grans postes en escena que han estat manipulacions orquestrades amb interessos molt concrets: l'atac terrorista a les torres bessones, la pandèmia de la grip A, el perill de les informacions classificades escampades del Wiki Leeks… totes elles tenen una versió oficial i d’altres que la contradiuen. Caldrà ser molt acurats i observadors per a deduir-ne la veritat.

Jordi Orús


LA INFORMACIÓN Y EL CONTROL

Ya hace mucho tiempo que los poderosos supieron que la información les proporcionaba control; control sobre la gestión, control sobre la economía, control sobre los enemigos, control sobre las emociones… en definitiva control sobre las personas. En este caso la información contiene la desinformación y todas las manipulaciones y “mentiras” que pueden favorecer una determinada tendencia o inclinación de los hechos a la visión de la sociedad.

Es posible que en un inicio estas mentiras no fueran exageradas sino meramente tendenciosas pero posteriormente, y con el transcurso del tiempo, fueron descubriendo lo que dijo Hitler: “Una pequeña mentira se puede descubrir, una gran mentira es inconcebible para la mayoría de las personas”.

Las grandes mentiras se hacen más creíbles cuando no hay ninguna persona concreta con nombre y apellido detrás y cuando lo que la impulsa aparece como una corriente popular lo. Es por eso que normalmente no sabemos el origen de las desinformaciones. También es evidente que las mentiras son impulsadas hoy por grupos supranacionales que quieren conseguir un determinado efecto en todo el planeta. Estos grupos no son los gobiernos ni las instituciones públicas sino corporaciones con intereses más allá de las fronteras de los países y de las ideologías. Estos intereses son el dinero y el poder.

Las conspiraciones manipuladoras se construyen con el soporte del absurdo que parece que cualquier cosa exagerada es imposible que sea verdad y es por eso que, en lugar de ocultarla, se añaden a las informaciones de esta índole otras mas inverosímiles para que todo junto parezca una tomadura de pelo absolutamente increíble. Descubrir hoy las mentiras dentro de las mentiras de otras mentiras requiere una dedicación, sobriedad y disciplina que no todos poseemos y al no hacer los deberes pulcramente y tener que alcanzar necesariamente alguna conclusión, nos determinamos aun sabiendo que no tenemos toda la información necesaria.

Internet mismo es un cajón de sastre que nos puede proporcionar informaciones verdaderas y útiles y las más paranoicas de las ideas. Es necesario una determinada madurez para desmenuzar la maraña de documentos y archivos y descubrir y separar el grano de la paja; no todas las informaciones negativas con ciertas ni todos los buenos comunicados son fiables. A pesar de todo más vale un montón para elegir y estudiar que sólo disponer de aquéllas que nos quieren hacer engullir los causantes de la noticia sin más.

En los últimos tiempos hemos visto grandes puestas de escena que han sido manipulaciones orquestadas con intereses muy concretos: el ataque a las torres gemelas, la pandemia de la gripe A, el peligro de les informaciones clasificadas esparcidas por Wiki Leeks… todas ellas tienen una versión oficial y otras que la contradicen. Hará falta ser muy pulcros y observadores para deducir la verdad.

Jordi Orús


NOTÍCIES D'INTERÈS


Desastre nuclear al Japó: I ara què?

Desastre nuclear en Japón: ¿Y ahora qué?


UNA CASA PER A SEMPRE, BARATA, DIGNA I SENSE
HIPOTEQUES. SOSTRE CÍVIC IMPULSA EL MODEL
DE LA COOPERATIVA D'ÚS A CATALUNYA

La fórmula de la cooperativa: des de 6.000 euros de dipòsit i 300 euros de quota, sense dependre del banc, ja funciona a Dinamarca; l'organització Sostre Cívic ha pressionat durant 4 anys per fer-la legal a Catalunya.

Pagues com a molt un dipòsit de 6.000 o 12.000 euros per la casa. Sense bancs pel mig. Aleshores abones una quota de 300 a 700 euros mensuals, com un lloguer però més econòmic i que et dóna dret a usar la casa com tu vulguis sense límit en el temps. No la pots vendre ni llogar, però sí donar-la en herència. Si te'n canses, si te'n vols anar, te'n vas; no hi ha hipoteca que et persegueixi. Deixes de pagar la quota i, a més a més, se't retorna el dipòsit amb la pujada de l'IPC inclosa.

No és cap idea passada de moda; és el projecte de Sostre Cívic, una organització que porta més de 5 anys treballant per trobar un nou model d'accés a l'habitatge que no depengui de l'especulació i l'abús de immobiliàries, bancs i mercats. El model de Sotre Cívic no només sona bé sino que ha passat tots els filtres de rigor empresarial d'Ashoka, una xarxa internacional de filantropia que finança idees d'economia social amb criteris molt exigents. Llegir més...

Notícia publicada a http://www.periodismohumano.com/ per Juan Luis Sánchez, 1-02-2011

UNA CASA PARA SIEMPRE, BARATA, DIGNA Y
SIN HIPOTECAS. SOSTRE CÍVIC IMPULSA EL MODELO
DE LA COOPERATIVA DE USO EN CATALUNYA

La fórmula de la cooperativa: desde 6.000 euros de depósito y 300 euros de cuota, sin depender del banco, ya funciona en Dinamarca; la organización Sostre Cívic ha presionado durante 4 años para hacerla legal en Catalunya.

Pagas como mucho un depósito de 6.000 o 12.000 euros por la casa. Sin bancos de por medio. Luego abonas una cuota de 300 a 700 euros mensuales, como un alquiler pero más barato y que te da derecho a usar la casa como quieras sin límite en el tiempo. No puedes venderla ni alquilarla, pero sí darla en herencia. Si te cansas, si te quieres ir, te vas; no hay hipoteca que te persiga. Dejas de pagar la cuota y, además, se te devuelve el depósito con la subida del IPC incluída.

No es ninguna ocurrencia trasnochada; es el proyecto de Sostre Cívic, una organización que lleva más de 5 años trabajando por encontrar un nuevo modelo de acceso a la vivienda que no dependa de la especulación y el abuso de inmobilarias, bancos y mercados. El modelo de Sostre Cívic no solo suena bien sino que ha pasado todos los filtros de rigor empresarial de Ashoka, una red internacional de filantropía que financia ideas de economía social con criterios muy exigentes. Leer más...

Noticia publicada en http://www.periodismohumano.com/ por Juan Luis Sánchez, 1-02-2011


20 ESCOLES ENXARXADES PEL COMERÇ JUST

El passat 21 de gener es va presentar la web del projecte de la Xarxa d’Escoles pel Comerç Just dins la jornada “Compartim eines en una societat canviant” organitzada per la xarxa d’escoles compromeses.

Alternativa3, juntament amb les entitats locals Fundació Tercer Món Mataró, CONOSUD i l’Associació Josep Maria i Cunill inicien un projecte de treball en xarxa per a fomentar el Comerç Just i el Consum Responsable dins el sector educatiu. Aquesta iniciativa s’ha rebut molt positivament, sent 20 escoles les que participen en aquest 2011. Durant aquest any es proposen diferents accions de sensibilització que es treballen conjuntament amb l'organització local amb diverses activitats que es poden treballar a les aules.

El projecte té com a eina principal la seva web http://www.xarxaescolescj.org/, una web oberta a tothom i dinàmica, per oferir material i informació útil dins el món educatiu.

Aquest projecte rep el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la col·laboració de l’Associació del Segell del Comerç Just.

Notícia publicada a http://www.canalsolidari.org/, 31-01-2011

20 ESCUELAS EN RED PARA EL COMERCIO JUSTO

El pasado 21 de enero se presentó la web del proyecto de la Red de Escuelas para el Comercio Justo dentro de la jornada “Compartimos herramientas en una sociedad cambiante” organizada por la red de escuelas comprometidas.

Alternativa3, junto con las entidades locales Fundació Tercer Món Mataró, CONOSUD y la Asociación Josep Maria i Cunill inician un proyecto de trabajo en red para fomentar el Comercio Justo y el Consumo Responsable dentro del sector educativo. Esta iniciativa se ha recibido muy positivamente, siendo 20 escuelas las que participan este 2011. Durante este año se proponen diferentes acciones de sensibilización que se trabajan conjuntamente con la organización local con diversas actividades que se pueden trabajar en las aulas.

El proyecto tiene como herramienta principal su web http://www.xarxaescolescj.org/, una web abierta a todo el mundo y dinámica, para ofrecer material e información útil dentro del mundo educativo.

Este proyecto recibe el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y la colaboración de la Asociación del Sello del Comercio Justo.

Noticia publicada en http://www.canalsolidari.org/, 31-01-2011


AEE LLANÇA EL PRIMER PREMI
A LA INNOVACIÓ EÒLICA

L'Associació Empresarial Eòlica (AEE) ha llançat la primera convocatòria del Premi Eolo d'Innovació, amb l'objectiu de potenciar la innovació tecnològica en el sector eòlic.

Podran participar-hi les persones que hagin realitzat tesis doctorals, estudis, anàlisis o un altre tipus de treballs que aportin una innovació demostrable per a contribuir al desenvolupament del sector i tinguin perspectiva d'aplicació pràctica a curt i mitjà termini. Els participants podran presentar els seus treballs fins al pròxim 29 d'abril.

El premi, patrocinat per Enel Green Power Espanya, és de 3.000 euros. Es farà lliurament del guardó durant el Sopar del sector, que se celebra amb motiu de la Convenció Eòlica els dies 7 i 8 de juny. El premiat es coneixerà el 20 de maig. Per a accedir a les bases del concurs, clica aquí.

La innovació és fonamental per al sector eòlic. Espanya és el quart país en patents eòliques (després d'Estats Units, Dinamarca i Alemanya). Només el 2009, el sector va invertir 156 milions d'euros en R+D.

AEE suma el Premi Eolo d'Innovació als guardons Eolo de Periodisme, Eolo de Fotografia i la Distinció Anual a la persona o entitat que s'hagi destacat per la seva trajectòria en suport del sector eòlic.

Notícia publicada a http://www.ecoticias.com/, 2-03-2011

AEE LANZA EL PRIMER PREMIO
A LA INNOVACIÓN EÓLICA

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha lanzado la primera convocatoria del Premio Eolo de Innovación, con el objetivo de potenciar la innovación tecnológica en el sector eólico.

Podrán participar las personas que hayan realizado tesis doctorales, estudios, análisis u otro tipo de trabajos que aporten una innovación demostrable para contribuir al desarrollo del sector y tengan perspectiva de aplicación práctica a corto y medio plazo. Los participantes podrán presentar sus trabajos hasta el próximo 29 de abril.

El premio, patrocinado por Enel Green Power España, es de 3.000 euros. Se hará entrega del galardón durante la Cena del Sector, que se celebra con motivo de la Convención Eólica los días 7 y 8 de junio. El premiado se conocerá el 20 de mayo. Para acceder a las bases del concurso, pincha aquí.

La innovación es fundamental para el sector eólico. España es el cuarto país en patentes eólicas (tras Estados Unidos, Dinamarca y Alemania). Sólo en 2009, el sector invirtió 156 millones de euros en I+D.

AEE suma el Premio Eolo de Innovación a los galardones Eolo de Periodismo, Eolo de Fotografía y a la Distinción Anual a la persona o entidad que se haya destacado por su trayectoria en apoyo del sector eólico.

Notícia publicada en http://www.ecoticias.com/, 2-03-2011


BOTTUP.COM, LA TEVA NOTÍCIA ÉS LA NOTÍCIA

Bottup és una xarxa social sense ànim de lucre on els ciutadans publiquen les seves pròpies notícies i on els periodistes treballen per a ells. Qualsevol ciutadà pot registrar-se gratuïtament i obtenir el seu ''Carnet de Premsa''(perfil) en aquesta xarxa social dedicada a la informació d'actualitat des d'una perspectiva diferent a la dels mitjans de comunicació tradicionals. L'objectiu de Bottup és oferir una plataforma perquè la ciutadania pugui decidir i transmetre el que realment li interessa, i que pugui fer-ho d'una manera digna i professional. Per aconseguir-ho, els periodistes de la Redacció Bottup treballen directament per a ella.

Saber més...

BOTTUP.COM, TU NOTICIA ES LA NOTICIA

Bottup es una red social sin ánimo de lucro donde los ciudadanos publican sus propias noticias y donde los periodistas trabajan para ellos. Cualquier ciudadano puede registrarse gratuitamente y obtener su ''Carnet de Prensa'' (perfil) en esta red social dedicada a la información de actualidad desde una perspectiva diferente a la de los medios de comunicación tradicionales. El objetivo de Bottup es ofrecer una plataforma para que la ciudadanía pueda decidir y transmitir lo que realmente le interesa, y que pueda hacerlo de una manera digna y profesional. Para lograrlo, los periodistas de la Redacción Bottup trabajan directamente para ella.

Saber más...

LLIBRE D'ENTITATS DE LES FINANCES
ÈTIQUES I SOLIDÀRIES

L'Observatori de les Finances Ètiques presenta el Llibre d'Entitats de les Finances Ètiques i Solidàries.

Aquest llibre és un recull de les 15 entitats que treballen sota els principis de les finances ètiques arreu de l'Estat Espanyol. L'objectiu és explicar cadascuna d'aquestes entitats, qui són i com treballen, quina missió tenen i com s'organitzen, quin destí donen als seus diners, etc.

Anar a l'enllaç per descarregar el llibre

LIBRO DE ENTIDADES DE LAS FINANZAS
ÉTICAS Y SOLIDARIAS

El Observatorio de las Finanzas Éticas presenta el Libro de Entidades de las Finanzas Éticas y Solidarias.

Este libro es una recopilación de las 15 entidades que trabajan bajo los principios de las finanzas éticas en todo el Estado Español. El objetivo es explicar cada una de estas entidades, quiénes son y cómo trabajan, qué misión tienen y cómo se organizan, qué destino dan a su dinero, etc.

Ir al enlace para descargar el libro


II CONGRÉS DE TERÀPIES ALTERNATIVES:
19 i 20 de Març a Barcelona

El II Congrés de Teràpies Alternatives posa en relleu que l'energia femenina està recuperant el seu poder en la medicina natural. De les més de 20 ponències de la trobada que té lloc aquest mes de març, 16 estan protagonitzades per dones especialistes.

Les últimes novetats en investigació i experiències relacionades amb la medicina alternativa i bioenergia que integren el programa del II Congrés de Teràpies Alternatives i Disciplines Associades (2011) estan representades pel major nombre de dones especialistes participants en les edicions del Cicle El Despertar de la Nova Consciència. Aquestes trobades, organitzades per l'Associació de les Arts, Lletres i la Cultura, oferiran el proper 19 i 20 de març al Col·legi Major de La Salle de Barcelona més de 20 ponències de reconegut prestigi internacional.

Després de l'èxit de la primera edició, celebrada el gener de 2010, es posa en relleu que definitivament la dona i l'energia femenina està recuperant el seu poder en el desenvolupament i la investigació de la medicina alternativa. Un total de 16 dones, entre doctores, psicòlogues, biòlogues, pedagogues, artistes, naturòpates, compositores, ballarines, infermeres, llevadores, musicoterapeutes, dietistes i professores universitàries. Totes elles abordaran el proper equinocci de primavera les últimes novetats en medicina quàntica, teràpia regressiva, descodificació biològica, psiconeuroinmunologia, rebirthing, naturopatia, cuina bioenergètica, tècnica metamòrfica, musicoteràpia, sanació amb arquetips, les últimes aplicacions en les tècniques de Doula i part conscient, Ho'ponopono i cromoteràpia.

A la vegada el programa comptarà amb la participació de l'acupuntor i naturòpata Vicens Fuster, qui parlarà sobre la dietoteràpia energètica; Daniel Lumera i Àngel Gràcia mostraran les possibilitats de la naturalesa del sol i del mar; Jorge Becerra exposarà el paper del sanador actual; mentre que el psicòleg i filòsof Juan Luis Merino tancarà el congrés de dissabte amb la seva particular visió de "Viure en el present".

El programa de la trobada presentarà, a més a més, diverses actuacions de dansa, moviment energètic i música, vinculades a les seves possibilitats guaridores com és la World Músic (Odracir Lavid Music), els bols de Quars (Jurgen Van Win i Claudia Múrcia), la dansa oriental (gimnàs Maritza) i el Chi Gong (Núria Leonelli i els alumnes de l'Institut Qi Gong de Barcelona).

Anar a l'enllaç per a més informació

II CONGRESO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS:
19 y 20 de Marzo en Barcelona

El II Congreso de Terapias Alternativas pone de relieve que la energía femenina está recuperando su poder en la medicina natural. De las más de 20 ponencias del encuentro que se celebra éste mes de marzo 16 están protagonizadas por mujeres especialistas.

Las últimas novedades en investigación y experiencias relacionadas con la medicina alternativa y bioenergía que integran el programa del II Congreso de Terapias Alternativas y Disciplinas Asociadas (2011) están representadas por el mayor número de mujeres especialistas participantes en las ediciones del Ciclo El Despertar de la Nueva Conciencia. Estos encuentros, organizados por la "L'Associació de les Arts, Lletres i la Cultura", ofrecerán el próximo 19 y 20 de marzo en el Colegio Mayor de La Salle de Barcelona más de 20 ponencias de reconocido prestigio internacional.

Tras el éxito de la primera edición, celebrado en enero de 2010, se pone de relieve que definitivamente la mujer y la energía femenina están recuperando su poder en el desarrollo e investigación de la medicina alternativa. Un total de 16 mujeres, entre doctoras, psicólogas, biólogas, pedagogas, artistas, naturópatas, compositoras, bailarinas, enfermeras, comadronas, musicoterapeutas, dietistas, y profesoras universitarias. Todas ellas abordarán el próximo equinoccio de primavera las últimas novedades en medicina cuántica, terapia regresiva, descodificación biológica, psiconeuroinmunología, rebirthing, naturopatía, cocina bioenergética, técnica metamórfica, musicoterapia, sanación con arquetipos, las últimas aplicaciones en las técnicas de Doula y parto consciente, Ho'ponopono, y cromoterapia.

A su vez el programa contará con la participación del acupuntor y naturópata, Vicens Fuster, quien hablará sobre la dietoterapia energética; Daniel Lumera y Ángel Gracia mostrarán las posibilidades de la naturaleza del sol y del mar; Jorge Becerra expondrá el papel del sanador actual; mientras que el psicólogo y filósofo Juan Luís Merino cerrará el congreso del sábado con su particular visión de "Vivir en el presente".

El programa del encuentro presentará, además, diversas actuaciones de danza, movimiento energético y música, vinculadas a sus posibilidades sanadoras como es la World Músic (Odracir Lavid Music), los cuencos de Cuarzo (Jurgen Van Win y Claudia Murcia), la danza oriental (Gimna Maritza) y el Chi Gong (Nuria Leonelli y los alumnos del Instituto Qi Gong de Barcelona).

Ir al enlace para más información


CAMPANYES SOCIALS

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES
PER ACONSEGUIR LA CONGELACIÓ
DE LES TARIFES DE LA LLUM

https://www.ocu.org/aspx/ocu.calculators/subidaluz/

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS PARA
CONSEGUIR LA CONGELACIÓN
DE LAS TARIFAS DE LA LUZ

https://www.ocu.org/aspx/ocu.calculators/subidaluz/


LÍBIA: POSAR FI A LA REPRESSIÓ VIOLENTA

El Consell de Seguretat de la ONU i la Unió Europea estan mantenint reunions d'emergència sobre Líbia. Si aconseguim exercir pressió pública per tal que s'estableixi una zona d'exclusió aèria sobre el país, es bloquegi el patrimoni de Gaddafi, la seva família i els seus lloctinents, s'imposin sancions selectives contra el règim i s'enjudicin els militars involucrats en la brutal repressió en tribunals internacionals, es podria posar fi als bombardeigs aeris i crear divisions a la cadena de comandament líbia.

No hi ha temps a perdre: el pobre de Líbia està sent massacrat pel seu propi govern. Fes clic per enviar un missatge directament a totes les delegacions del Consell de Seguretat de l'ONU, als ministres d'Assumptes Exteriors i a l'Alta Representant de la Unió perquè aconsegueixin frenar la violència.

LIBIA: PONER FIN A LA REPRESIÓN VIOLENTA

El Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea están mantiendo reuniones de emergencia sobre Libia. Si logramos ejercer presión pública para que establezcan una zona de exclusión aérea sobre el país, bloqueen el patrimonio de Gaddafi, su familia y sus lugartenientes, impongan sanciones selectivas contra el régimen y enjuicien en tribunales internacionales a los militares involucrados en la brutal represión, se podría poner fin a los bombardeos aéreos y crear divisiones en la cadena de mando libia.

No hay tiempo que perder: el pueblo de Libia está siendo masacrado por su propio gobierno. Haz clic para enviar un mensaje directamente a todas las delegaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y la Alta Representante de la Unión para que logren frenar la violencia.


SUD-ÀFRICA:
ACABAR AMB LES "VIOLACIONS CORRECTIVES"

Les "violacions correctives", la pràctica brutal de violar a una dona lesbiana per "curar-la" de la seva homosexualitat, constitueixen una tràgica crisi a Sud-àfrica. Millicent Gaika fou lligada de mans, torturada i violada repetidament durant un atac l'any passat. Però un grup de valentes activistes està arriscant les seves vides per a aconseguir que el cas Millicent serveixi per generar canvis. La seva crida al ministre de Justícia ha explotat en una petició de més de 140.000 signatures, obligant-lo a aparèixer a la televisió nacional.

Si som suficients els que ens unim per amplificar i intensificar aquesta campanya, podrem contribuir a que es prenguin mesures urgents per posar fi a les "violacions correctives". Demanem a Zuma i al ministre de Justícia que condemnin públicament les "violacions correctives", il·legalitzin els "crims d'odi" i impulsin un procés de transformació de les actituds de la gent vers la violació i l'homofòbia. Signa la petició ara.

SUDÁFRICA:
ACABAR CON LAS "VIOLACIONES CORRECTIVAS"

Las "violaciones correctivas", la práctica brutal de violar a una mujer lesbiana para "curarla" de su homosexualidad, constituyen una trágica crisis en Sudáfrica. Millicent Gaika fue maniatada, torturada y violada repetidamente durante un ataque el año pasado. Pero un grupo de valerosas activistas está arriesgando sus vidas para conseguir que el caso Millicent sirva para generar cambios. Su llamamiento al ministro de Justicia ha explotado en una petición de más de 140.000 firmas, obligándole a aparecer en la televisión nacional.

Si somos suficientes los que nos unimos para amplificar e intensificar esta campaña, podremos contribuir a que se tomen medidas urgentes para poner fin a las "violaciones correctivas". Pidámosles a Zuma y al ministro de Justicia que condenen públicamente las "violaciones correctivas", ilegalicen los "crímenes de odio" e impulsen un proceso de transformación de las actitudes de la gente hacia la violación y la homofobia. Firma la petición ahora.


COSTA DE MARFIL:
NO A LA XOCOLATA PRO-CONFLICTE

El novembre passat, l'expresident Laurent Gbagbo va perdre les eleccions democràtiques però s'està enganxant amb força al poder, malgrat l'enorme pressió internacional, mantenint el control a través del seu brutal exèrcit que ja ha assassinat a centenars de ciutadans. El cacau és l'exportació principal del país i si les companyies xocolateres deixen de fer negocis amb Gbagbo immediatament, el líder es quedaria sense els ingressos que necessita per a finançar el seu exèrcit i podria veure's obligat a dimitir.

Inundem doncs a les nostres marques de xocolata preferides amb missatges, demanant que suspenguin immediatament les seves operacions comercials amb Gbagbo i que es comprometin a treballar únicament amb el govern legítim. Fes clic per enviar un missatge directament a les companyies més destacades.

Aquestes són les companyies que estan rebent els nostres missatges: ADM, Barry-Callebaut, Blommer, Cadbury, Caobisco, Cargill, Cémoi, Cipexi, Asociación Europea del Cacao, Federación del Comercio del Cacao, Ferrero, Hershey’s, Kraft, M&M/Mars, National Confectioners Association, Nestlé, Olam, Outspan Ivoire, Pronibex, Révillon, Unilever, Valrhona, Fundación Mundial del Cacao.

COSTA DE MARFIL:
NO AL CHOCOLATE PRO-CONFLICTO

El pasado noviembre, el ex-presidente Laurent Gbagbo perdió las elecciones democráticas, pero se está aferrando al poder, a pesar de la enorme presión internacional, manteniendo el control a través de su brutal ejército que ya ha asesinado a cientos de ciudadanos. El cacao es la exportación principal del país y si las compañías chocolateras dejaran de hacer negocios con Gbagbo de inmediato, el líder se quedaría sin los ingresos que necesita para financiar a su ejército y podría verse obligado a dimitir.

Inundemos a nuestras marcas favoritas de chocolate con mensajes, pidiéndoles que suspendan inmediatamente sus operaciones comerciales con Gbagbo y que se comprometan a trabajar únicamente con el gobierno legítimo. Haz clic para enviar un mensaje directamente a las compañías más destacadas.

Éstas son las compañías que están recibiendo nuestros mensajes: ADM, Barry-Callebaut, Blommer, Cadbury, Caobisco, Cargill, Cémoi, Cipexi, Asociación Europea del Cacao, Federación del Comercio del Cacao, Ferrero, Hershey’s, Kraft, M&M/Mars, National Confectioners Association, Nestlé, Olam, Outspan Ivoire, Pronibex, Révillon, Unilever, Valrhona, Fundación Mundial del Cacao.


 UN REGAL...
NO AL XOC DE CIVILITZACIONS
NO AL CHOQUE DE CIVILIZACIONES
L'ORIGEN DE LES MIGRACIONS MODERNES
EL ORIGEN DE LAS MIGRACIONES MODERNASNo hay comentarios:

Publicar un comentario