Continguts butlletí Desembre 2011Notícies   Noticias

Greenpeace celebra l'avanç cap a l'autoconsum d'energia neta que suposa el decret aprovat aquest passat mes de novembre
Greenpeace celebra el avance hacia el autoconsumo de energía limpia que supone el decreto aprobado este pasado mes de noviembre

Nutrició energètica, bases per a una alimentació amb sentit, JORGE PÉREZ-CALVO
Nutrición energética, bases para una alimentación con sentido, JORGE PÉREZ-CALVO
Vídeo de la conferència que va tenir lloc durant el I Congrés d'Alimentació Conscient a Barcelona.
Vídeo de la conferencia que tuvo lugar durante el I Congreso de Alimentación Consciente en Barcelona.


from La Caja de Pandora on Vimeo.

El proper 11 i 12 de Febrer de 2012 a l'Auditori Axa de Barcelona es celebrarà el II Congrés d'Alimentació Conscient.
El próximo 11 y 12 de Febrero de 2012 en el Auditorio Axa de Barcelona se celebrará el II Congreso de Alimentación Consciente.

L'economia del bé comú
La economía del bien común
Model econòmic alternatiu al sistema de mercat capitalista i a l'economia planificada. Un model econòmic sostenible.
Modelo económico alternativo al sistema de mercado capitalista y a la economía planificada. Un modelo económico sostenible.Resum de Christian Felber sobre l'economia del bé comú
Resumen de Christian Felber sobre la economía del bien común

Campanyes Campañas


Salvem internet / Salvemos internet

Revolució energètica: Sí, gràcies. / Revolución energética: Sí, gracias.


Un regal...  Un regalo...

Entrevista a Xavier Melloni, autor de "Vers un temps de síntesi"
Entrevista a Javier Melloni, autor de "Hacia un tiempo de síntesis"
El llibre d’en Xavier Melloni, en el camí del diàleg interreligiós, vol aportar llum i camins al fet que com diu ell: “ens trobem davant d’un nou paradigma en que el ressorgiment de la dimensió espiritual ha confluït amb la pluralitat cultural i religiosa”. I també: “ens espera un temps nou en que visions que fins ara han competit entre si descobreixin que es necessiten mútuament”.
El libro de Javier Melloni, en el camino del diálogo interreligioso, quiere aportar luz y caminos al hecho de que como dice él: "nos encontramos delante de un nuevo paradigma en el cual el resurgimiento de la dimensión espiritual ha confluido con la pluralidad cultural y religiosa". Y también: "nos espera un tiempo nuevo en que visiones que hasta ahora han competido entre si descubran que se necesitan mutuamente".